Letný Slnovrat 2012 Rodolesie

21. století - literatura, instituce, akce...

Moderators: melkel, Jura, Wothan, Kain, Rab, Begbie

Post Reply
Rodoslav
Nováček
Nováček
Posts: 5
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00

Letný Slnovrat 2012 Rodolesie

Post by Rodoslav »

O.Z. Rodolesie Vás všetkých srdečne pozýva na Letný slnovrat, ktorý sa uskutoční v dátumoch 22.6.2012 – 24.6.2012 na objekte budujúceho sa archeoskanzenu z 9. storočia v obci Prestavlky, pri Žiari nad Hronom.

Prídte medzi nás, aby sme spolu oslávili tento kľúčový, prastarý sviatok našich predkov.

Čaká Vás obhliadka budujúceho sa archeoskanzenu, možnosť vyskúšať si stavebné práce, streľbuz luku, hod oštepom, boj historickými zbraňami, ukážky remesiel, zhotovovanie častí odevov a obuvi, i malý trh s dobovými výrobkami našich slovanských predkov a ďalšie kratochvíle.


Program:


Piatok: Príchod účastníkov, prípravné a upratovacie práce pred podujatím. Večer snem (20:00) a oboznámenie s programom na sobotu. Rozdelenie úloh.


Sobota:

Dopoludnia (8:00-12:00): Stavebné práce členov a možnosť pridania sa k prácam zo strany hostí. Doplnkové prípravné práce.

Popoludní: (13:00 – 20:00) Program s činnosťami opísanými v úvode pozvánky.

Večer: (20:00) – Obrad

(20:30) - Hostina

Nedeľa:

Dopoludnia (8:00-12:00):Voľný program. Pokračovanie v činnostiach zo soboty popoludni.

Popoludní: (13:00 – 15:00): postupný odchod z akcie a jej záver.


Financie:

Členovia i hostia sa zbierajú sumou 6 EUR na zorganizovanie sviatočnej večere. Strava ostatných dní je inak v rukách každého individuálne. Budú pripravené sviatočné jedlá, ku ktorým zasadneme na spoločnej hostine. POZOR!!! V prípade že máte špeciálne stravovacie potreby alebo ste vegetariáni, vegáni alebo niečo podobné, ohláste to v prihláške!!! Časť jedla sa upraví podľa Vašich potrieb.


POZOR: OZNAM OHĽADNE UBYTOVANIA!!!

Ubytovanie môže byť realizované v obecnej ubytovni (5 EUR/noc) alebo v dome jedného z domácich dobrodincov nášho projektu. Dom pojme pri variácií postelí, karimatiek a spacákov cca. 10 ľudí. (7 postelí a spacáky) NIE VIAC! Je to v takom prípade na ťarchu domácich. Počas prijímania prihlášok sa postupuje procesom - "kto prv príde" - to znamená prednostne budú ubytovaní ľudia, ktorí sa po poradí prihlasovali. Po naplnení počtu 10 budú novoprihlásení nad tento limit odkázaní na obecnú ubytovňu. POZOR: ubytovanie na ubytovni si vybavuje každý sám, individuálne, osobne, jednotlivo. Občianske združenie Rodolesie nemá v kompetencii hromadné vybavovanie ubytovania v tomto objekte. Je nutné tak učiniť jednotlivo.V prípade prihlášky, ktorá je nad počtom 10 sa Vám zašle kontaktná adresa a telefón na predstaviteľov obce, ktorí Vám ubytovanie zaistia. Platí sa vopred a zálohovo, v prípade akejkoľvek zmeny odstúpenia od ubytovania sa peniaze nevracajú. Konzultujte s obcou. Kontaktné údaje nájdete tiež na : www.prestavlky.sk

Treťou alternatívou je stan. Vítané sú najmä stany historické, ranostredoveké.Prihláška: Prihlášky zasielajte na náš e-mail. (rodolesie@gmail.com)

Prihláška má obsahovať:

Plné občianske meno, prípadne prezývku, rod, vek a miesto, odkiaľ ste

Počet dní, koľko sa zdržíte

Či chcete do domu, na ubytovňu alebo do stanu

*Poznámka: O.Z. Rodolesie si vyhradzuje z vnútorných dôvodov odmietnuť po zvážení účasť na sviatku komukoľvek. Jedná sa najmä o osoby, vystupujúce a konajúce v rozpore so stanovami O.Z. Rodolesie.
Post Reply