Případný vliv rytířských řádů na formování národ. uvědomění

Duchovno, víra, věda, umění

Moderators: Maršálek, Heinrich von Rheinhausen, Bestian

Jiři z Holohlav
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 339
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Rumburk

Post by Jiři z Holohlav »

Odsudky se patně týkají zesvětštění řádového státu a jeho předání polskému králi jako lenímu pánu.
Řád sám se ideou němectví nezabývá,má dost starostí s vlastním přežitím.
Smrt je smyslem života.

User avatar
Maršálek
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1068
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Hradec Králové
Contact:

Post by Maršálek »

Kateřina_z_Landštejna wrote:
Boza wrote:KzL: ono asi na tohle neexistuje nějaká jednoznačná odpověď.

Dle mého laicko - sociologického názoru přispěly maximálně tím že byly. Nebo-li že pozdější staletí měla na co odkazovat.
Já vím, proto také nehledám jednoznačnou odpověď, ale názor, byť, uznávám, hodně specializovaný :oops:

Jenže u těch německých řádů (řád německých rytířů a řád mečových rytířů) bylo působení dost specifické (i cesta k němu) a stejně tak specifické bylo jejich hodnocení v pozdním středověku a novověku. Ať už se to týkalo jejich jednoznačně dobyvatelského "poslání" (poté, co Teutoni přišli o působiště v Jeruzalémě a stali se de facto nájemnými dobyvateli) , což platí zejména pro řád mečových rytířů (Fratres militiae Christi, Milites Christi de Livonia). Navíc se tam mísilo dobývání pro větší slávu boží s dobýváním za účelem rozšíření germánských území.

Tak jsem zadoufala, že tu možná narazím na někoho, kdo řády "dělá" a třeba už se nad problematikou jejich působení nějak všestranněji zamýšlel.
Máš-li na mysli drank nach Osten, pak to ale není rozšiřování germánských zemí, ale vytváření vlastního domínia Řádu :wink: Kdyby totiž rozšiřovali germánské země, jak to dobře převrátili němečtí propagandisté ve 30. a 40. letech 20. st., pak by tyto země Teutoni přinesli římské koruně a to jak známo neučinili. Navíc jako Němci ve smyslu národním vnímáni nebyli, Poláci jim dodnes říkají prostě Křižáci, ale jejich národností složení bylo prakticky celoevropské. Stejně tak Templáři nebyli Francouzi a Johanité nebyli později Maltézané.
Ich dien!

User avatar
JARWIKS
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 613
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Jarošov-UH/Brno/ValMez/Archeoskanzen Modrá
Contact:

Re: Případný vliv rytířských řádů na formování národ. uvědom

Post by JARWIKS »

Kateřina_z_Landštejna wrote:Nachomýtla jsem se k zajímavé diskusi o rytířských řádech, zejména pak o řádu německých rytířů. V rámci diskuse padl rovněž názor, že právě tento řád mohl mít důležitý, ne-li určující vliv na formování národního uvědomování Němců a na pozdější vznik ideje o společném silném státu.

Protože se zde vyskytuje řada lidí, kteří se problematikou rytířských řádů zabývají a lze předpokládat, že se minimálně někdo z vás zabývá také vlivem těchto řádů na vývoj dějinných událostí, dovoluji si poprosit o názor k výše zmíněné zvýrazněné problematice.
Zamyslel jsem se ještě trochu jinak. Nějakou roli ano, ale vliv to mělo minimální. Neboť v středověku (celkově) to byli křižáci. Později prusové pod nadvládou Rzecposzpolity ze které se během druhé pol. 17 st. a první poloviny 18.st vymanili bay jakožto silný stát založený na absolutistické moci panovníka a byrokratickém aparátu a profesionální armádě šlechtickoanarchistickou Rzecpospolitu ovládli (samozřejmě rozdělenou). A začali soupeřit s Habsburky v říši o hlavní vliv a císařský titul. Do toho přišel Napoleon, který nám tu zanechal totální bordel, všecky státy několikrát totálně převálcoval a složil na kolena a přinesl velkou změnu myšlení a s ním první tendence o sjednocení Německa. K tomu ovšem v 20.tých letech 19.st nemohlo ještě dojít. Nicméně největší vliv na snaze o vznik silného Německa měli právě Napoleonské války. Akorát se už jednalo o to zda půjde o Habsburky nebo Hohenzzolerny kdo toto sjednocení a vznik uskuteční. Otázka proč se v polovině 19.st. nechal tak kulrtuní národ ovlivnit pruským junkerstvím - hlavní roli měli částečně zase romantičtí básníci a vztahy k Francii a zkušenost s takovou tou pro změnu rakouskou mentalitou a kdy státní aparát funguje sám od sebe, avšak těžkopádně a rakousko má problémy právě s uvědomováním národů atd. Nicméně tato otázka se doopravdy středověku netýká.
"Nesnažte se opít trpaslíka notorika a do mrtva se zpijte jen tehdy, když je na blízku někdo, kdo vás může pohřbít."

Post Reply