Zajímavosti

Moderators: LiborZ, Brant, MarcusIV, El Cid

User avatar
Brant
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 4016
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Prahé

Re: Zajímavosti

Post by Brant »

Tak zas něco - tentokrát plán rozmístění vojsk před bitvou na Bílé Hoře. Nahoře protestanti, dole katolické vojsko. V levém dolním rohu je oddíl označený nápisem 3000 kozáků.
BH1620.jpg
Ktož chce šíp z rány vytáhnúti, učiň takto: Vezmi raky a zaječie sádlo a ztluc to spolu dobrze. Pak vezmi vejce a pryskyrzici a ztluc to v hromadu a klaď na tu bolest, a vytáhneť se všeckno ven. A na to traňku užívej. (Chirurgické lékařství, 16. stol.)
User avatar
Brant
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 4016
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Prahé

Re: Zajímavosti

Post by Brant »

Hierarchický systém na Síči. Většinu těch funkcí jsem jaksi nepřeložil, pokud to někdo dáte, upravím to. Zatím jsem to aspoň otrocky přepsal do latinky.
rada.JPG
Ktož chce šíp z rány vytáhnúti, učiň takto: Vezmi raky a zaječie sádlo a ztluc to spolu dobrze. Pak vezmi vejce a pryskyrzici a ztluc to v hromadu a klaď na tu bolest, a vytáhneť se všeckno ven. A na to traňku užívej. (Chirurgické lékařství, 16. stol.)
cossack
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 665
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Pozořice
Contact:

Re: Zajímavosti

Post by cossack »

Chorunžij byla na přelomu 18.a 19.stol. vojenská hodnost na úrovni korneta či praporčíka.
Osavul mi silně připomíná hodnost esaula což byl ekvivalent rytmistra u jezdeckých nebo kapitána u pěších pluků.
User avatar
Radislaw
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 112
Joined: Sun 07. Mar, 2010 11:58

Re: Zajímavosti

Post by Radislaw »

Обозний - Bude určitě od slova ,, Oboz ,, ( Vojenský , částečně opevněný tábor - nebo dočasné hradiště )
Tak si myslím , že Oboznyj bude člověk co to měl na starosti a na povel . Ložírování jednotek , pořádek atd .
( Je to jen má doměnka :-k neberte za bernou minci )
Bůh pomůže těm , co si pomůžou sami .
Radovan
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 122
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00

Re: Zajímavosti

Post by Radovan »

Privit,Czolem , Zdarec
něco jsem pohledal-čerpám ze slovníků a knížek o kozácích a Rusku

ATAMAN : nebo „HETMAN“ nebo „KOŠEVOJ ATAMAN“. Velitel, nejvyšší správce kozáckého vojska.Byl volený na jeden rok. titul byl oficiálně udělován od dob B. Chmelnického veliteli Záporožských kozáků, jenž se stal představitelem politické a administrativní moci v de fakto nezávislém kozáckém státu

KOŠOVÝ ATAMAN : u kozáků. Nejvyšší velitel v tzv. Koši. Tento opevněný tábor stavěli kozáci na některém z četných ostrovů v Dněpru a připravovali se zde na vojenskou výpravu, obvykle proti Tatarům (Krymský chanát), nebo Turkům
NÁMĚSTNÝ ATAMAN : jmenovaný a ne volený velitel kozáků(vzniká později Např za Petra I. to byl Danilo Pavlovič Apostol)

ESAUL : u kozáků. Pobočník košového atamana velící pořádkovým a zásobovacím oddílům
PODESAUL : kozácký rotmistr (kapitán)
OBOZNÝ : v Polsku. Vyšší důstojník, který vybíral místo pro vojenský tábor, řídil jeho stavbu i likvidaci - u kozáků to bylo obdobné

KANTARZEJ : u kozáků, funkcionář, kontrolující míry a váhy na Krámovém bazaru na Síči

KOMISAŘ : (lat.), osoba určená sněmem k vykonání určitého úkolu – podepsání dohody, vytyčení hranice apod.
Od r. 1638, kdy byla zrušena kozácká samospráva, hetman jmenoval komisaře do čela registrovaných kozáků

SOTNIK : kozácký poručík

BUNČUŽNYJ : je myslím jasný nosil bučuk (fenrich, fánoš)

tak a to je pro teď vše
User avatar
Brant
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 4016
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Prahé

Re: Zajímavosti

Post by Brant »

Stálý opevněný tábor/hradiště byla právě Síč. Koš pak byla správa Síče. Košový ataman byl sice velitelem, ale pouze v době války, po čas míru šéfovala kozácká rada. Jinak ale prima příspěvek. Hlavně ten šéfik přes bazar je dobrej. To bude asi něco jako provianťák, ne? :)

Oboz (přechodný tábor, jak píše Radislaw), bunčuk, pochidni náčelník etc. - to jsem taky dešifroval, ale myslel jsem, že by někdo mohl znát synonymum v češtině. Požádal jsem Juru od Lukasze, ten by to mohl vyřešit.

Ale jinak je fajn, že konečně něco vzbudilo větší ohlas. Už jsem začínal nabývat dojmu, že sem posílám věci jenom já a víceméně to nikoho nezajímá 8)
Ktož chce šíp z rány vytáhnúti, učiň takto: Vezmi raky a zaječie sádlo a ztluc to spolu dobrze. Pak vezmi vejce a pryskyrzici a ztluc to v hromadu a klaď na tu bolest, a vytáhneť se všeckno ven. A na to traňku užívej. (Chirurgické lékařství, 16. stol.)
Radovan
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 122
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00

Re: Zajímavosti

Post by Radovan »

U toho Bunčužnýho bych to patrně přirovnal k hodnosti za třicetileté války Kornet nebo Fenrich
Kornet Hodnostní označení nejmladšího důstojníka jezdecké kompanie (eskadrony), který měl ve svém vybavení stejnojmenný hudební nástroj. Později důstojnická funkce u jezdectva rovnající se hodnosti praporčíka - fenricha (Fähnrich- praporčík). I Waldštejn začínal v této hodnosti
bývali u regimentu-pluku - Polkovij bunčužnyj
nebo u vojska - Košovij bunčužnyj

jo kdysi jsem psal článek o kozácích za napoleoniky v úvodu je i něco z historie je to jen výcuc ale pokud má někdo zájem mohu poslat, třeba by tam pro vás mohlo být něco zajímavého.
User avatar
Brant
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 4016
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Prahé

Re: Zajímavosti

Post by Brant »

Ještě jsem nalezl toto uspořádání (nově je tam například četa):
struktura.jpg
A tady systém, jakým se předávaly zprávy (směrem nahoru) při pochodu:
rozkaz.jpg
Všichni asi znají písaře z Repinova obrazu. Když jsme na něj narazili v té struktuře, tak posílám ještě jiný obrázek:
pisar.jpg
A na závěr další z map Zemí vojska záporožského (dělí se to na "palanky", že by něco jako okres? Odtud možná ten palankový náčelník...):
mapa.JPG
Radovan: Jasně, pošli. Každá informace dobrá.
Ktož chce šíp z rány vytáhnúti, učiň takto: Vezmi raky a zaječie sádlo a ztluc to spolu dobrze. Pak vezmi vejce a pryskyrzici a ztluc to v hromadu a klaď na tu bolest, a vytáhneť se všeckno ven. A na to traňku užívej. (Chirurgické lékařství, 16. stol.)
Radovan
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 122
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00

Re: Zajímavosti

Post by Radovan »

Tak tady to je je to fakt výcuc
Původ kozáků můžeme hledat v dávné minulosti u stepních národů jako byli Tataři, Kirgizové, Čerkesi, Kipčaci a řada dalších. Kozáci nikdy netvořili národ jako takový, ačkoli časem převládl slovanský živel. S výrazem „KAZAKI“ se poprvé setkáváme ve 12 – 14 stol. na Rusi, kde tak nazývali námezné průvodce karavan po stepi. Přímí předchůdci kozáků pak obývali široké prostory od Azovského moře přes severní Kavkaz až po Ural. Ještě po 16. stol byli kozáci často označováni jako „TATARŠTÍ KOZÁCI“ a „KAZAKH“ byl původně výraz pro prostého Tatara.
V turečtině termín „KAZAK“ brzy zdomácněl jako vyjádření pro dobrodruha.
Kozáci byli výjímečné (a téměř nevyčerpatelné) hordy ruské nepravidelné jízdy, jejich hodnota jako zvědů, rychlých jezdců uplatňujících v boji východní taktiku, naprosto nedocenitelná. Stateční, chamtiví, nemilosrdní, skromní, chvástaví, nevypočitatelní, obětaví, zrádní, přátelští, čestní, a vůbec s pověstí takovou, že jejich výkřik „URÁÁ“ dokázal obrátit nepřátelskou kolonu na útěk.

O tom, že kozáci vedli opravdu dobrodružný život, není pochyb. V dřívějších časech, než se začali usazovat, trávili většinu života touláním se po širé stepi, takže si od ranného mládí vypěstovali smysl pro nezávislost a válečnickou udatnost.
Žili v osadách, dvorcích a statcích v povodí velkých řek, které jim poskytovaly nejen možnost obživy, ale na ostrovech si budovali opevněné základny, kam se stahovali v případě ohrožení, hlavně před tatarskými nájezdy. (Tataři – v minulosti všeobecně vžitý, ale chybný název pro kočovné kmeny pocházející z centrální Asie - Mongolové, Polovecké kmeny, Čerkesové, Kirgizové, Kopčáci, Nogajci a podobně.) Nejznámější z takových ostrovů je „SÍČ“ na dněperském ostrově Chortyca, vybudovaném již v 16. stol.
Kozáci podnikali na svých „ČAJKÁCH“ (až 60 stop dlouhých veslových člunech) loupeživé výpravy až na Černé moře, kde permanentně znepokojovali turecké přístavy. V mírových časech se zabývali lovem, rybolovem, řidčeji řemesly a obchodem. Kozák zemědělec vzniká až později, kdy ruská vláda kolonizovala území podél turecké hranice a sibiřské pláně. Carové s i kozáky zavazovali přidělováním půdy, z jejíž úrody nemuseli odvádět daně. Zato se však na všechny schopné muže vztahovala branná povinnost: ve věku od 18 – 21 let ve výcviku, od 21 do 33 v bojovém útvaru (v plukovním okrsku nebo posádce), od 33 do 38 v záloze v plné pohotovosti, pak byli v záloze pro případ války nebo obrany země.
Kozák byl povinen opatřit si jezdeckého koně, až tři uniformy a chladné zbraně. Palné zbraně dostával od státu nebo mu byly propláceny.
Často se stávalo, že byl zároveň povolán otec rodiny se všemi syny, takže starost o domácnost, obdělávání půdy se v plné míře přenášelo na ženu a děti. Je příznačné, že v době absolutismu se v kozáckých obcích udržel jistý stupeň samosprávy a dost vysoká prosperita.

KOZÁCKÁ VOJSKA

Začala být organizována od 16. stol v oblastech kde kozáci pobývali. V rámci reforem v armádě za Petra I. Byli kozáci zařazováni do rámce tzv. Nepravidelných jednotek, spolu s Kalmiky, Baškyry,Čerkesy,Tatary a dalším stepním lidem. Tyto nepravidelné části armády čítaly až 120 tisíc mužů (v 18. stol.) a kozáci Donští, Jajčtí, Volžští a Grebenští v nich představovali důležitou složku. Za nejlépe organizované však platili Ukrajinští kozáci. Původně to byli tzv. „ZÁPOROŽCI“(z ukrajinského „za porohy“ - za peřejemi, na dolním toku Dněpru, kde sídlili), k nimž se během 17. stol. připojovali obyvatelé severní Ukrajiny, spolu s uprchlými rolníky z Polska, Litvy a Moskevska, a dobrovolníky, dobrodruhy a desperáty ze západní Evropy. Ukrajinští kozáci dokázali v případě potřeby shromáždit až deset plnohodnotných a dobře vyzbrojených pluků. Spolu s „DONCI“ čítali permanentně okolo 20 tisíc šavlí. Nicméně proto, že na „SÍČI“ bylo centrum kozáckého rebelantství, byla nakonec ruskými vládními silami po likvidaci povstání J. Pugačeva v r. 1775 zaplavena a Ukrajinské vojsko rozpuštěno. Z loajálních kozáků byli vytvořeny na krátkou dobu kopinické pluky, ostatní byli vysídleni na jižní hranici s Tureckem, kde vytvořili kádr pro vznik Kubáňského vojska. Za vlastenecké války byly přechodně zřízeny čtyři kozácké jízdní pluky.

Registrovaná kozácká vojska byla tato:

Název vojska Rok založení
DONSKÉ 1570
TERSKÉ 1577
URALSKÉ 1591
ORENBURSKÉ 1744
ASTRACHAŇSKÉ 1760
SIBIŘSKÉ 1760
KUBÁŇSKÉ 1696
User avatar
Brant
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 4016
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Prahé

Re: Zajímavosti

Post by Brant »

Našel jsem fotku vozu, který je údajně ze 17. (možná 18.) stol. Každopádně vypadá dobře. Až budeme za auty na bitvy tahat tohle, tak to bude paráda :) Knechte, tys plánoval nějakej vůz, ne? :)
vuz.jpg
Ktož chce šíp z rány vytáhnúti, učiň takto: Vezmi raky a zaječie sádlo a ztluc to spolu dobrze. Pak vezmi vejce a pryskyrzici a ztluc to v hromadu a klaď na tu bolest, a vytáhneť se všeckno ven. A na to traňku užívej. (Chirurgické lékařství, 16. stol.)
User avatar
Knecht
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 6696
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Contact:

Re: Zajímavosti

Post by Knecht »

já už kdysi chtěl stavět vůz na husity, ale pořád nemůžu narazit na vhodný základ, aspoň podvozek s koly kdyby tak byl. Na kozáky by se pak trochu odstrojil, osadil jiným dělem a bylo by.
V listě ze dne 21. února 1621 takto jsou kozáci líčeni: ..."Bůh pomož tam, kam tato sběř přijde!"
***
Zakázková výroba historických replik: http://customhistory.cz/
User avatar
Dlouhán
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 2132
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha

Re: Zajímavosti

Post by Dlouhán »

Myslíš teda něco jako tank?
User avatar
Knecht
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 6696
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Contact:

Re: Zajímavosti

Post by Knecht »

ne, myslel jsem takový ten vůz co mívají ve filmech - klasická vozová hradba vlastně, akorát mají lehčí vozy a na nich malé otočné kanóny. Je fakt, že jsem to zrovna dvakrát nestudoval z historického hlediska, co je k tomu doloženo.
V listě ze dne 21. února 1621 takto jsou kozáci líčeni: ..."Bůh pomož tam, kam tato sběř přijde!"
***
Zakázková výroba historických replik: http://customhistory.cz/
User avatar
vlk.kh
Nováček
Nováček
Posts: 9
Joined: Thu 11. Feb, 2010 14:49
Location: Kutná Hora

Re: Zajímavosti

Post by vlk.kh »

Já si teď nejsem jistý, jestli to myslíte vážně, nebo je to bráno s nadsázkou... :) ale...kdyby se podařilo obdobný vůz sehnat a zrekonstruovat do požadované podoby, jak by se to přepravovalo na akce? :(

User avatar
Knecht
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 6696
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Contact:

Re: Zajímavosti

Post by Knecht »

zapřažený za autem :)
pro případ policejní kontroly by se na voze během cesty střídala posádka u toho kanónu.

No, asi nějak porozebraný a na přívěsu. Nebo pořídit normální legální podvozek na přívěs, udělat na něj historickou nástavbu a jen na akci vyměnit kola :)
V listě ze dne 21. února 1621 takto jsou kozáci líčeni: ..."Bůh pomož tam, kam tato sběř přijde!"
***
Zakázková výroba historických replik: http://customhistory.cz/
Post Reply