Slunovrat – Festival živého pravěku 2017

21. století - literatura, instituce, akce...

Moderators: Trubadix, Alexandr, Wothan

Post Reply
User avatar
zoro
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 92
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00

Slunovrat – Festival živého pravěku 2017

Post by zoro »

Ahoj,

letos bude sdružení Bacrie pořádat ve svém muzeu pod širým nebem Křivolík, opět jednu pohodovu akci.

Slunovrat – Festival živého pravěku 2017
Síla barbarů
24. 6. 2017

je běžně největší a patrně nejvíce propracovanou akcí našeho sdružení. Cílíme spíše na méně návštěvníků do 300 lidí bez okázalých komerčních efektů. Program je naplněn často různými soutěžemi nebo ukázkami, při kterých se účastníci mají šanci poměřit a návštěvníci poučit. V minulosti to byly různé šampionáty v kácení od kamenné sekery po fiskars, zápasy dobrovolníků i týmů a jiné neuvěřitelnosti.

Naším cílem je vytvořit na jedno odpoledne lákavý cíl pro drobný výlet dospělých, rodin s dětmi a dětských oddílů. Nejedná se o hudební festival, ani o akci s obsáhlým programem na pódiu nebo jarmarkem. Každý rok jsou vybrány určité priority, které chceme lidem předat a ukázat.

Letos jsme vybrali první zmínku o germánských kmenech na sever od Alp, a změny v Evropě po šokujícím a devastujícím tažení Cimbrů a Teutonů do severní Itálie. Ano snažíme se reflektovat současná témata, ale naprosto bez výraznější nutnosti metafory. Rozdíly mezi životem v barbariku a civilizovaném Římském imperium. Změny a reformy vyvolané drtivou převahou barbarů. Mariovy reformy. Obchodní cesty a zprávy o zaalpské Evropě. Kontakty Římanů, Řeků a Féničanů se střední Evropou.

V programu budeme rekonstruovat určité události a fakta pomocí částečně hraných výjevů, jakýchsi rozpohybovaných obrazů inspirovaných římskými nápisy a výjevy. Celý festival se velice pomyslně odehrává na dosud nijak důležité křižovatce obchodních cest. Skrze krátké výjevy sledujeme vzestup a pád jednoho místa, myšlenky, člověka.

Budeme rádi pokud si k nám uděláte výlet a pomůžete nám s provedením celé akce jako její účastníci. Můžeme slíbit proplácení nákladů, případně odměny na základě domluvené spolupráce.

Kontaktní email: jan.zeman777@gmail.com, mob.: 739 223 862
Web akce: právě jej aktualizujeme, bude doplněno během pár dní
Post Reply