Rožmberský Řád Lebky

Post Reply
Buřič
Nováček
Nováček
Posts: 1
Joined: Mon 27. Feb, 2012 13:50

Rožmberský Řád Lebky

Post by Buřič »

Dobrý den,vážení přátelé historie.Rád bych vás tímto pozval do nedávno obnoveného světského řádu.Rožmberský řád lebky je jeden z mála původních českých řádů. Byl na přelomu 16. a 17.století založen velmožem, majitelem obrovského jihočeského dominia Petrem Vokem z Rožmberka (poprvé obnovený 1652 Silviem Nimrodem Württembersko-Olešnickým jako Herzoglich Württemberg-Oelssischer Ritterorden vom Totenkopf). Původní počet členů řádu byl omezen na číslo dvanáct-odkazující na počet apoštolů. Dnes jsme v přijímání členů trochu velkorysejší , náš řád již neuplatňuje Rožmberský numerus clausus. Původním hodnotám řádu jsme však nadále věrni. Období založení starého řádu Petra Voka z Rožmberka spadá do myšlenkově plodné epochy Rudolfa II., času kdy království České patřilo vedle alžbětínské Anglie a cinquecentovské Itálie k centrům západního světa. Toto období ještě plnou silou spočívalo na základech humanistického myšlení a odkazu antických ideálů, přitom však již hledalo odpovědi na složitou podstatu transcendentna, lidského poměru k němu, odraz Všehomíra v přírodě a člověku. To byly motivy, které praotce našeho řádu přivedly na myšlenku založit společnost duchovně orientovaných lidí, kteří nebudou „pouze“ příslušníky aristokracie rodové, ale budou z plných sil rozvíjet svoje šlechtictví etické a duchovní. Dvou slovným vyjádření touhy překonat všednodenní, materiální myšlenkový rámec bylo a je dodnes řádové heslo: memento mori-pamatuj na smrt . Grafickým vyjádřením je potom symbol lidské lebky. Stejně tak my, jako ideoví nástupci posledního Pána z Rožmberka, usilujeme prostřednictvím společných debat (jejichž korunou je možnost účastnit se každotýdenního Dne řádu, velké debatě na předem uložené téma), vzájemným sdílením našeho myšlenkového bohatství a inspirací odkazem našich předchůdců (mimo jiné velkých středoevropským myslitelů Theobalda Höcka, Angela Silesia, Jakoba Böhmeho a Paracelsa) o zušlechtění našich osobností.Od 2.12 2011 je Řád zapsán Ministerstvem vnitra ČR jako Občanské Sdružení.Dne 9.2 2012 Jeho Kralovska Vysost don Andres Omar Ayala d'Valva, Suverenni Princ Pindusu a Vevoda Makedonsky oficialne prijal nasi prosbu a dle Jeho Suverenni Vule se stal Kralovskym Protektorem a Patronem naseho Řadu. V řádu kde je spousta Historiků nebo lidí zajímající se o historii je také plno šermířů a podobně laděných lidí.Řád nyní združuje na 100 členů v Čechách a na 30 členů v Rakousku.Tímto vás srdečně zvu a přikládám odkaz na náš web a FCB skupinu.S Pozdravem Martin Buřič http://rozmberskyrad.mzf.cz/index.php?p=40 http://www.facebook.com/groups/rozmberskyradlebky/
Post Reply