Polsko

Moderators: LiborZ, Brant, MarcusIV, El Cid

User avatar
Ghoblin
Nováček
Nováček
Posts: 25
Joined: Mon 22. Mar, 2010 17:48

Re: Polsko

Post by Ghoblin »

Kaput wrote:
Knecht wrote:Pak je tu ještě otázka, do jaké míry se polský pěší oddíl mohl objevit v českých zemích.
Máš k tomu něco?
Já si vybavuju spoustu stížností na drancování "polské sběře"...
Ta polská sběř jsou Lisowčíci, záznamy o jejich pochodu jsou v městských kronikách od Opavy po Vídeň - mezi záznamama jsou takové perličky jako když jeden den ráno vykradla skupina Lisowčíků Brušperk a večer ukradené zboží prodala v Novém Jičíně - dost zmínek se dá najít třeba v knize Jaroslav Čechura - Zimní král. Hlavní proud prošel k Vídni celkem bez problémů, ale na skupiny co se trousily za nima si už sedláci a městské posádky počíhali a měli cestou k Vídni slušné ztráty.

User avatar
Kaput
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 110
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Ostrava-Praha

Re: Polsko

Post by Kaput »

Nemluvím o vpádu Lisovčíků během povstání, ale o průchodu oddílů verbovaných císařem v Polsku po porážce stavů. Ty oddíly byly určené k bojům v Říši. Nejspíš šly k Dunaji a pak podél něj směr Porýnská Falc, kde bylo centrum bojů.
User avatar
Kaput
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 110
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Ostrava-Praha

Re: Polsko

Post by Kaput »

21.12. 1622 - "přitáhlo 12 000 kozáků do Moravy k Meziříčí. Po vsách se rozložili a dělali škody veliké." Paměti Ondřeje Sivého, měšťana města Meziříčí.
Jiné zápisy o Polácích a kozácích tam nejsou. Takže ta sběř bude v Holešovské kronice.
User avatar
Ghoblin
Nováček
Nováček
Posts: 25
Joined: Mon 22. Mar, 2010 17:48

Re: Polsko

Post by Ghoblin »

O verbování takového počtu vojáků z polska ještě po porážce českého povstání jsem netušil, jak budu mít chvilku tak projdu knížky co mám doma, snad něco objevím.

User avatar
Knecht
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 6696
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Contact:

Re: Polsko

Post by Knecht »

Ještě by bylo zajímavé zjistit, zda šlo o kozáky coby lehkou jízdu, nebo o skutečné Záporožce.
V listě ze dne 21. února 1621 takto jsou kozáci líčeni: ..."Bůh pomož tam, kam tato sběř přijde!"
***
Zakázková výroba historických replik: http://customhistory.cz/
User avatar
Kaput
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 110
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Ostrava-Praha

Re: Polsko

Post by Kaput »

Knecht wrote:Ještě by bylo zajímavé zjistit, zda šlo o kozáky coby lehkou jízdu, nebo o skutečné Záporožce.
To bude asi docela problém. Podívám se ještě do té Holešovské kroniky co tam je. Každopádně to dokazuje verbování poměrně velkého množství pluků v Polsku ke konci roku 1622. A to v řádu tisíců.
User avatar
Kaput
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 110
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Ostrava-Praha

Re: Polsko

Post by Kaput »

Údaje z Holešovské kroniky:
1620 - "V den sv. Doroty přes Moravu jeli Poláši mimo Holešov. A v Bystřici leželi .... "(loupili, rabovali etc.)
"Téhož léta opět vpád do Moravy udělali Poláci a jeli tudy k Troubkám a mimo Hulín k Tumačovu a opět veliké škody jsou zdělali ano i koní velmi mnoho pobrali. Vše téhož léta: Opět po třetí Poláci přes slovenskou zem jeli, totiž čtyři dny po sv. Jánu Křtiteli a jeli tady mimo Pouchov k Bytči, ale zbito jich od Slováků okolo 186 osob. A dostali se až k Strážnici a tu jich zbito jest 84 od strážnických a opět nemalé škody učinili. Potom pak ten týden po sv. Janu Křtiteli těch druh Polákú, co jeli, těch druh Polákú, obleženi byli od pana Turzího, pána uherského a jsou odtud vyhnáni."
1621 - "Item ve čtvrtou neděli po Velikonoci ti Poláci, co jeli přes Moravu z Vídně zae zpátky do Polsky jsú jeli a opět nemalé škody jsou učinili a zdělali." – potud jde o známé Lisovčíky
1623 - "Ve čtvrtek před sv. Duchem Poláci jeli přes Moravu mimo Lipník, Přerov a Hulín. A v Holešově veliký strach byl, že by i lidi mordovati měli ; a opět nemalé škody zdělali a učinili."
"V sobotu po sv. Matouši ti Poláci jakž přes Moravu jeli, zase zpátky do Polsky jeli, jakž mimo Roštění, tak i přes Roštení; však jich nechtěli do Slíska pustiti, nýbrž byli se položili v Hustopečkách a dědinách okolních; a tu hrozné škody učinili, jak dobytka, tak i obilí mlátili a nanic uvedli a sobě sami brali."
1624 - "V neděli pře Novým létem přijeli jsou do Moravy Poláši a leželi tu až do první neděle postní... ....A těch Poláků leželo, počnouce od Hranic po těch dědinách až po Bystřici a okolo Holešova až po Kroměříž; z těch dědin odevšad na ně jsme dávati musili a je vychovávati" (=vyživovat)
"Po sv. Matěji Poláků jelo jest do hor sedm karnýt Strojnovskýho a leželi v Velikým Lukovci, ve Štípě, v Kostelci a Fryštáku a leželi tam dva týdny. Potom na ně Valaši udeřili a vyhnali je odtud. Potom položili se ve Všetulích, v Količíně, v Rymnicích a v Němčicích a velmi hrozné škody zdělali ano i manželkám a děvečkách násile dělali, kdež pláč a veliké naříkání od nich bylo. Potom od Smrtnej neděle až do Božího těla leželi; potom odtud vyjeli v pátek po Božím těle a ti byli Strojnovský. Item pana Kalinovskýho tři karnýty vtrhly do Holešova ten outerý po Smrtnej neděli. Potom pak 10 karnýt vtrhlo na Velký pátek a leželi tu v Holešově až do středy před sv. Duchem a tu středu jsou odtud vyjeli a položili se v Hulíně v Břestě a po dědinách okolo a tak stodoly a jiná stavení bořili a pálili, takže nenabyté škody jsou zdělali a učinili. Potom odtud jsou se položili mezi Přerovem a Lipníkem a tu obilí na polích žali a nemalé škody zdělali. Potom v pátek po sv. Margitě vtrhli jsou do Slíska a tu k Bílovci a Novému Jitčínu po těch dědinách až do sv. Matouše. A když se jim zaplatilo, tedy se rozjeli kteří do Vídně a do Rakous, kde kdo ví.“
1644 – „V outerý před proměněním Pána Krista okolo Holešova leželi po dědinách Poláši a bylo jich 14 karnýt a byli tu přes noc a jak při městě, tak při vesnicích veliké škody jsou zdělali. … Item ve čtvrtek po sv. Vavřinci opět přijelo Poláchů na 4 karnýty a leželi toliko přes noc v Martinicích i Zahnašovicích, Všetulích i Količíně.“

A to je z kroniky Holešovské vše. To je aspoň za flašku zubrovky, nebo ne páni Poláci? :-D
A pořád nevím kde jsem četl o té sběři. Časem ještě pohledám.
User avatar
Ghoblin
Nováček
Nováček
Posts: 25
Joined: Mon 22. Mar, 2010 17:48

Re: Polsko

Post by Ghoblin »

Paráda, první dvě zmínky jsem znal, ty další rozhodně stojí za prohledání domácího archivu, taky mě dost zajímá co to bylo za jednotky. V zubrovce se nevyznám, ale jestli piješ vodku tak se určitě na něčem domluvíme :)

User avatar
El Cid
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 997
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Contact:

Re: Polsko

Post by El Cid »

Czoulem bratři poláci,
nabízím k prodeji svůj svrchní kaptan. Je z tmavší červené vlny a podšit vzorovaným damaškem.
Je ozdoben 4 čamarami ruční výroby od Branta. Zapínání je zatím bez knoflíků.
Je připraven na jednoduché předělání dle potřeb každého.
Zbavuju se ho, jelikož si budu dělat jiný typ a také proto, že pro kozáky je to příliš honosný a né extra vhodný
kaftan. Poláci takovýto typ užijou daleko víc.
Cena je dohodou ale rád bych za něj 1700,- Kontaktujte mě na tel: 732115599
Můžu ho poslat poštou. Pro další zájemce nafotím víc fotek.
3.JPG
,,Zachraň mne, Bože, od přátel, s nepřáteli  pak vypořádám se sám".Hejtman záporožského vojska Bohdan Chmelnický
User avatar
Lukasz
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 64
Joined: Sun 09. May, 2010 13:36

Re: Polsko

Post by Lukasz »

je pekny ale kdyby byl spis damasek na vrchu :) ....... mam cervenej zupan takhle by to splynulo dohromady.

Bóg - Honor - Ojczyzna 

User avatar
Lukasz
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 64
Joined: Sun 09. May, 2010 13:36

Re: Polsko

Post by Lukasz »

Czolem přátelé. Rád bych se znovu pobavil o současném stavu polské armády.To že na výstroji všichni usilovně pracujeme je věcí svědomité rekonstrukce
každého z nás, ale úloha jednotlivců na bitevním poli třicetileté války by měla být starostí nás všech jelikož jednotlivý způsob boje zde není již v módě. Bratrům kozákům vyhovuje strategie "hrrr na ně" je to sice fajn
,ale je to opravdu dobové i v našem případě? Opravdu byla polská armáda tak neorganizovaná jak jí předvádíme? Není to zase až tak dávno co se podobnou věc pokoušel nakousnout Zagloba. Jsme halda šlechticů velící jedinému vojákovi,kterým Zagloba bezpochyby je.Co s tím?Položil bych rád několik otázek a to....Jsme ochotni začít rekonstruovat vojenské jednotky?Jsme ochotni vyhrabat z minulosti a oprášit aspoň náznaky nějakého vojenského drillu?Jsme ochotni nastavit laťku nově příchozím a lidem co jezdí ,tak aby se bratři
Kozáci,kteří to již mají vychytanější, nemuseli stydět za náš vzhled a výbavu se kterou jezdíme na akce?

Ač jsem začínal v té partě co jezdila s kozáky byl jsem vždy srdcem polák a zůstalo tomu i do teď, v poslední době jsem hodně četl a věřte že ač Polsko nemělo
pěchotu na nějak vysoké úrovni neprobíhaly boje stylem urrrraaaaaa. Na obrazech se často vyskytují čtverce a tvary, které jasně svědčí o renachmentu,možná nemusel
být tak striktní,dokonalý a na úrovni jako v zemích od kterých si poláci pěchotu najímali ,ale byl tam.Minulý týden jsem spolu s dalšími 8mi lidmi položil kámen projektu který podpoří počty vojáků v našich řadách.Rád bych, abychom
se společně zamysleli nad tím jak chceme lidem ukázat že poláci vypadali.Chceme to pestré jako to bývalo zvykem v minulých dobách šermu (tedy být srdíčkáři) nebo to chceme postavit
na skutečnostech a obrazech, tedy pokusit se o rekonstrukci a každým rokem jít více a více do hloubky? Jsme ochotni dělat skupinky vojáků a né šlechticů?

Bóg - Honor - Ojczyzna 

Radovan
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 122
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00

Re: Polsko

Post by Radovan »

zdravím
jakou dobu chcete dělat
Polský autorament , nebo cizozemský autorament
královské vojsko nebo soukromá vojska
pokud pěchotu jakou vybraneckou , lánovou dýmovou -Polsko královské
atd
třeba něco málo mám
R
User avatar
Lukasz
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 64
Joined: Sun 09. May, 2010 13:36

Re: Polsko

Post by Lukasz »

Ono je spíše teď důležitější jestli se to chce dělat ,protože to již jednou bylo smeteno ze stolu a postupně vyšumělo.začíná nás být na akcích dost a nebylo by špatné udělat dvě jednotky,například pěchotu vybraneckou a k tomu dragouny.myslím že v tomto uskupení by byli uspokojeni všichni.Ale záleží na tom zda tu mezi Poláky převládá chuť se do toho pořádně obout

Bóg - Honor - Ojczyzna 

User avatar
El Cid
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 997
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Contact:

Re: Polsko

Post by El Cid »

Czoulem i Privět Lukaszi,
máte velmi podobný vývoj co jsme měli s kozáky na začátku. Taky nás byla parta ,,atamanů" a žádný voják.
Věř, že ten přechod ze ,,srdíčkářství" na Lh kozáky nebyl v partičce, tak jednotný, jak se může zdát. Všechny nás ty ,,srdíčkářský" serepetičky co jsme si pořídili stáli fakt ranec. Kostýmy, zbraně, různé doplňky.
Skoro vše jsme museli předělat a stálo to další obrovský balík peněz a hromadu času.
Dobře si rozmyslete co chcete dělat, ať netrpíte tím, že se nedohodnete.
Já osobně jsem s tím převratem měl problém a předělání celého kostýmu mi zabralo tak rok.
Jak se jednou pustíte do ,,Lh polské armády", tak je těžké udržet úroveň a kvalitu vybavení u všech!! Kor, když vás je tolik. Pak akorád můžou vznikat třecí plochy..... :?
Jináč Vám fandím 8)
,,Zachraň mne, Bože, od přátel, s nepřáteli  pak vypořádám se sám".Hejtman záporožského vojska Bohdan Chmelnický
User avatar
Lukasz
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 64
Joined: Sun 09. May, 2010 13:36

Re: Polsko

Post by Lukasz »

Zažil jsem podobný projekt u husitů,nebylo by od věci nastavit na začátek laťku někde mezi KM a LH a postupně každý rok utahovat šrouby... je to o tom zda opravdu chceme dělat věci pořádně.Zajisté si polští bratři vzpomínáte na sametové začátky? a koukněte teď ..... vlna..... jenže to zase směřujeme do slepé uličky.Prostě nemáme vojáky :| je na nás všech jak se k tomu postavíme

Bóg - Honor - Ojczyzna 

Post Reply