Knihy

21. století - literatura, instituce, akce...

Moderators: Maršálek, Heinrich von Rheinhausen, Bestian

User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

No, raný středověk u nás končí zhruba rokem 1250, proto jsem info o Zlaté bule už dříve šoupnul do RS...

User avatar
Jura
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 357
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Brno

Post by Jura »

a je to kniha čtivá :-)

User avatar
Heinrich von Rheinhausen
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 515
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha
Contact:

Post by Heinrich von Rheinhausen »

Kluci je hrozne fajn, ze se davate nove a nove prispevky, ale jak rika Wothan...at to ma sakra nejakou stabni kulturu. :wink: Vzdyt to neni tak tezky. Najit obrazek a vyboldovat nazev knihy. At je to prehledny.
fra Heinrich von Rheinhausen Zemský mistr Řádu svatého Jana Jeruzalemského

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Zdeněk Petráň a Pavel Radoměrský
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky

druhé vydání

Image

Druhé vydání zásadního díla, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách, včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb) a přináší základní biografické údaje o mincmistrech, ale i numismaticích a medailérech. Celý text je bohatě ilustrován a padesátistránkou přílohu tvoří obrazové tabule se základními typy českých a moravských středověkých mincí (denáry, brakteáty a groše podle Cachovy a Smolíkovy typologie).

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Husitské Čechy
Struktury, pohyby, proměny
František Šmahel
Image
Patnácté století od nepaměti patří k neuralgickým bodům českých dějin. Spisy, které se jím u nás i venku zabývaly, tvoří rozsáhlou knihovnu. Doba, kdy stačilo změnit znaménka a pořevyprávět husitskou historii, však již dávno minula. Nastal čas nových otázek, na kzteré hledá odpovědi náš přední historik.

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Hrabišici
Páni z Rýzmburka
Tomáš Velimský
Image
Rod erbu hrábí Hrabišici anebo později nazývaní páni z Riesenenburka (či Rýzmberka) patřil ve 12. a 13. století k nejmocnějším magnátským rodinám v Čechách. Příslušníci rodu se úspěšně dokázali pohybovat i udržet v okolí i přízni přemyslovských panovníků a od druhé poloviny 12. století vybudovali v předhůří Krušných hor a ve Slavkovském lese mocné dominium, jež svým rozsahem překonávalo i pověstné Vítkovce. O to strmější byl jejich pád a traduje se, že jeden z nich, zvaný také Boreš, bojoval u Lipan dokonce pěšky…

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Lichtenburkové
Jan Urban
Image
Lichtenburci patřili k panskému rozrodu Ronovců s erbem zkřížených černých ostrví na zlatém štítu. V polovině 13. století odešli na Českomoravskou vrchovinu, kde dolováním stříbra v okolí dnešního Havlíčkova Brodu zbohatli a vytvořili rozsáhlé dominium. za posledních Přemyslovců patřili k nejmocnějším panským rodům a nejednou ze svých hradů ovlivnili chod českých dějin. Další staletí již byla svědkem jejich poklesu, příslušníci rodu se rozešli do různých koutů království, ale i potom se vyskytli mezi nimi vynikající politici či vojevůdci čnící vysoko nad řadové příslušníky české aristokracie. jako například Hynek Krušina, orebský hejtman a vítěz u Vyšehradu. Rod pánů z Lichtenburka vymřel koncem 16. století na Moravě.

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Páni z Kravař
Z Moravy až na konec světa
Tomáš Baletka
Image
Námětem dalšího svazek edice o českých a moravských panských rodech je moravský panský rod pánů z Kravař, erbu zavinuté střely, jenž své období největší slávy zažil v době předhusitské a za husitských válek, kdy jeho příslušníci ovládali rozsáhlá latifundia v povodí řeky Moravy.

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Páni ze Sovince
David Papajík
Image
Rod pánů ze Sovince, erbu poloutrojčáří, asi nejvíc proslavilo jejich rodové sídlo hrad Sovinec. Z anonymity vystoupil na konci 13. století, kdy se vyšvihl službami olomouckým biskupům. Další generace rodu, jenž se v 14. a 15. století dělil do několika větví, trpělivě hromadily pozemkový majetek a brzy se zařadily mezi panskou elitu na Moravě. Třikrát zastávali jeho příslušníci prestižní úřad nejvyšších sudích. Největšího významu a politické moci nabyli za husitských a pak za česko-uherských válek. Sovincové se též významně podíleli na hospodářském podnikání, zejména zakládáním rybníků a účastí na dobývání rud. Z rodových větví nejdéle vydržela doubravická, jejíž poslední příslušníci se odstěhovali do Čech. Rod pánů ze Sovince vymřel roku 1580.

User avatar
Mokohtavenotaxe
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 254
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Ústí nad Labem
Contact:

Post by Mokohtavenotaxe »

Páni z Kunštátu
Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu
Miroslav Plaček, Peter Futák
Image
Páni z Kunštátu, nesoucí ve svém erbovním znamení tři černé pruhy na stříbrném poli, byli typicky moravským panským rodem, a to jak svým původem (nepředpokládáme u nich jako u většiny ostatní moravské aristokracie příbuzenství s nějakým českým šlechtickým rozrodem), tak i geografickým rozmístěním svých sídel jeho četných větví a pošlostí, s nimiž se setkáváme od 13. století do konce století šestnáctého. Konec konců tuto skutečnost ilustruje i výčet jejich sídel, které jeho příslušníci v průběhu staletí vystavěli či které obývali: Obřany, Kunštát, Bouzov, Lysice, Jevišovice, Bolerady, Lukov, Polná, Lestnice, Plumlov... S jedinou výjimkou, kterou byla větev přesídlivší v polovině 14. století do středočeských Poděbrad, která se pak jako páni z Poděbrad nejvíc zapsala do českých dějin.

User avatar
Mokohtavenotaxe
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 254
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Ústí nad Labem
Contact:

Post by Mokohtavenotaxe »

Noví rytíři
Dějiny templářského řádu
Malcolm Barber
Image

Rozsáhlá historická práce o dějinách templářského řádu od jeho prvopočátků spojených s ideou křížových výprav až po jeho skandální zrušení na počátku 14. století představuje doposud nejrozsáhlejší a nejpodrobnější práci o dějinách templářského řádu ve středověku. Na základě všech dostupných pramenů v ní autor analyzuje zrod idey „nového rytířství“ v souvislosti s vyhlášením křížových výprav a samotné počátky templářského řádu. Detailně sleduje dějiny řádu v Palestině a Sýrii ve 12. a 13. století, přičemž klade velký důraz jak na vnitrní život řádu, tak na jeho koexistenci s pohanským obyvatelstvem a zkoumá mocenské rozšiřování vlivu templářů po Evropě, jejich zásahy do nejvyšší politiky a spolu s tím i způsoby jejich úspěšného ekonomického podnikání.

Chico

Post by Chico »

Rytier a jeho kráľ (Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský)
Autor: Daniela Dvořáková

Image

Rytier a jeho kráľ je jedinečná, v slovenskej historiografii prvá kniha, ktorá rozpráva o šľachte v stredoveku, o jej bojoch, hrdinstvách i zradách, o hradoch a o živote, ktorý sa na nich odohrával; navyše je to rozprávanie o legendami opradenom rytierovi, ktorý sa cez Beckov a svojho šaša dostal aj do historického vedomia Slovákov, žiaľ, v neuveriteľne skreslenej podobe - ako krutý a rozmarný pán. Stibor Daniely Dvořákovej je celkom iný, ušľachtilý, hrdinský, ochranca vdov, sirôt a starých ľudí, navyše zakladateľ stiborovskej dynastie, ktorá zohrala významnú úlohu nielen v dejinách Slovenska, ale aj celého Uhorska, ba aj Poľska.

V knihe je veľa ďalších príbehov a faktov, ktoré zobrazujú život stredovekého šľachtica na území Slovenska v reálnej, rôznymi schémami neskreslenej podobe.

User avatar
Opat
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 190
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Hradec Králové - Olomouc
Contact:

Post by Opat »

Chci se zeptat: už jste toho Barbera někdo četli??? Nebo máte nějaké reference o autorovi? Přiznám se, že mě je zcela neznámý...

User avatar
Jura
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 357
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Brno

Post by Jura »

v Argu vychází kvalitní věci, obzvláště v této ediční řadě a snad si to i Nodl (redaktor) uhlídá.....

User avatar
Opat
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 190
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Hradec Králové - Olomouc
Contact:

Post by Opat »

No, obecně jo... Ale někdy to není úplně ono. Viz Contamine a Válka ve středověku či Kieckhefferova Magie ve středověku (tam to ale asi bude spíš překladem). Bojím se toho, že templáři jsou přece jen dost módní téma,takže radši počkám s koupí na možnost si to přečíst + recenze a dojmy dalších lidí.

Post Reply