Page 4 of 5

Posted: Wed 15. Oct, 2008 12:48
by Kateřina_z_Landštejna
Ten benediktýnský misál má mít také Vědecká knihovna v Olomouci:
http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00076/00/000760047.htm

Posted: Wed 15. Oct, 2008 14:51
by Theodora

Posted: Wed 15. Oct, 2008 17:49
by Jiři z Holohlav
Určitě,je zásadní,že ta liturgie stále žije.Je to období Dvora,rozhodují tedy Maršálek s Posadowem.

Posted: Wed 15. Oct, 2008 21:46
by Bohuslav
Nějaké ilustračky jsou.
Asi nejlepší kniha je

Pontifikál Renauda (Reginarda) z Baru Signatura XXIII.C.120
1300-16 Francie

5r : Biskup se obouvá před sloužením mše, iniciála C s postavou biskupa.
http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozen ... al005r.jpg
10r : Biskup před počátkem svěcení, v borduře heraldická výzdoba a církevní hodnostáři klanící se před oltářem.
http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozen ... al010r.jpg


Jinak tady je seznam dalších scén ,co vše v této knize je ,je dokonalá.
5v : Iniciála C s erbem.
6r : Iniciála A, v ní Kristus.
6v : Iniciála L s erbem.
7r : Tři iniciály s postavou biskupa, který si postupně obléká liturgický oděv.
7v : Iniciála R s postavou biskupa, který si obléká liturgický oděv.
8r : Tři iniciály s postavou biskupa, který si postupně obléká liturgický oděv.
8v : Tři iniciály s postavou biskupa, který si obléká rukavice, nasazuje prsten a v úplném biskupském oděvu.
9r : Iniciála A s biskupem líbajícím oltář.
10v : Arcijáhen oslovuje na počátku svěcení biskupa, iniciála P s postavou arcijáhna.
11v : Biskup žehná ordinovaným.
12r : Iniciála D s postavou biskupa.
12v : Arcijáhen přivolává ordinované.
13v : Biskup předává zpěvákům antifonář.
14r : Arcijáhen instruuje dveřníky a biskup jim předává kostelní klíče, iniciála V s postavou biskupa.
14v : Iniciála D s postavou biskupa.
15r : Biskup žehná dveřníkům, iniciála D s postavou Krista.
15v : Biskup hovoří k lektorům.
16r : Biskup předává lektorům knihu, iniciála O s postavou biskupa.
16v : Biskup žehná lektorům, iniciála D s postavou biskupa.
17r : Biskup předává exorcistům knihu s exorcismy.
17v : Iniciála D s postavou biskupa.
18r : Iniciála D s postavou biskupa.
18v : Arcijáhen předává akolytům svícen a prázdnou nádobu na vodu.
19r : Biskup žehná akolytům, iniciála A s heraldickou výzdobou a iniciála D s postavou biskupa.
19v : Iniciála O s postavou čtoucího biskupa.
20r : Biskup čte z knihy před svěcením podjáhnů, iniciála A s postavou klečícího biskupa.
21r : Biskup předává podjáhnům kalich.
21v : Arcijáhen předává podjáhnům nádobu s vodou a ručník, iniciála V s heraldickou výzdobou.
22r : Biskup žehná podjáhnům, iniciála O s postavou biskupa.
23r : Biskup předává podjáhnům manipul, iniciála I s postavou biskupa.
23v : Biskup čte z knihy před svěcením jáhnů, iniciála C s heraldickou výzdobou.
24r : Biskup klade ruku na hlavu svěceného jáhna, iniciála A s postavou biskupa.
24v : Iniciála O s heraldickou výzdobou.
25r : Biskup žehná jáhnům.
25v : Iniciála O s postavou biskupa.
27v : Biskup odívá jáhny štolou, iniciála I s postavou biskupa.
28r : Biskup předává jáhnům knihu evangelií.
28v : Iniciála D s postavou biskupa.
29r : Biskup obléká jáhnům dalmatiku.
29v : Biskup se ptá kandidátů kněžského svěcení.
30v : Biskup čte z knihy před svěcením kněží, iniciála Q s postavou biskupa.
31v : Biskup klade ruku na hlavu svěceného kněze, iniciála V s postavou biskupa.
32r : Biskup žehná kněžím, iniciála O s heraldickou výzdobou.
33r : Iniciála H s postavou biskupa.
34v : Biskup otáčí štolu přes pravé rameno svěcených kněží, iniciála V s postavou biskupa.
35r : Biskup odívá svěcené kněze kasulí, iniciála D s heraldickou výzdobou.
36r : Iniciála V s postavou biskupa.
36v : Biskup značí dlaně svěcených svatým olejem, iniciála C s postavou biskupa.
37r : Biskup podává kněžím kalich a hostii, biskup žehná kněžím.
37v : Biskup se obrací k oltáři, iniciála O s postavou biskupa.
38r : Kněží přijímají tělo Páně, biskup vkládá ruce na hlavu kněží.
38v : Biskup dává polibek svěceným kněžím, iniciála A s postavou biskupa.
39r : Biskup čte z knihy ke kněžím, iniciála Q s heraldickou výzdobou.
39v : Iniciála T s postavou biskupa před oltářem.
40r : Iniciála Q s heraldickou výzdobou.
41v : Iniciála E, u ní anděl.
44r : Iniciála O, u ní anděl.
44v : Iniciála H, v ní čtoucí anděl.
49r : Iniciála D, v ní žehnající biskup a věřící.
53r : Iniciála D s postavami žehnajícího biskupa a věřících.
61v : Iniciála B s postavami žehnajícího biskupa a věřících.
68v : Iniciála B s postavami žehnajícího biskupa a věřících.
70r : Iniciála D s postavami žehnajícího biskupa a věřících.
102v : Iniciála K s hlavou biskupa.
104v : Iniciála E, u ní čtoucí postava.
105v : Iniciála C, u ní anděl.
106r : Iniciála D s hlavou kněze.
115r : Iniciála A s lidskou postavou.
118v : Iniciála O s poprsím biskupa.
119r : Iniciála I s postavou čtoucího kněze.
120v : Iniciála I s postavou čtoucího kněze.

Posted: Wed 15. Oct, 2008 21:59
by Bohuslav
Joj je to na manuscriptoriu. Tady ještě tedy přidám .
37v : Biskup se obrací k oltáři, iniciála O s postavou biskupa.

http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozen ... al037v.jpg

38r : Kněží přijímají tělo Páně, biskup vkládá ruce na hlavu kněží.
http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozen ... al038r.jpg

Ještě pěkní jsou tito cisterciáci:Francie 1290
http://www.bl.uk/catalogues/illuminated ... IllID=6710

infos http://www.bl.uk/catalogues/illuminated ... &NStart=11

Posted: Thu 16. Oct, 2008 7:36
by Kateřina_z_Landštejna
Nádhera, skvost, z toho už by se dalo leccos vydedukovat! =D> :D/

Uznávám, že jsem líná :wink: , ale mohl bys, prosím, ještě uvést alespoň orientační dataci těch iluminací?

Posted: Thu 16. Oct, 2008 9:18
by Bohuslav
Bohuslav wrote: 1300-16 Francie

Posted: Thu 16. Oct, 2008 19:37
by Jiři z Holohlav
Jaké oslovení náleží kardinálovi?

Posted: Thu 16. Oct, 2008 19:56
by Morgyš
Vaše Emimence, myslím :wink:

Posted: Thu 16. Oct, 2008 20:01
by Jiři z Holohlav
Díky,to už jsme tři,my dva a Dumas,tak to bude správně. :lol:

Posted: Thu 16. Oct, 2008 20:08
by Morgyš
Jiři z Holohlav wrote:Díky,to už jsme tři,my dva a Dumas,tak to bude správně. :lol:
no, přesně odtama si to pamatuju :biggrin:

Posted: Thu 16. Oct, 2008 20:13
by Jiři z Holohlav
To je blbý,tak je to jen ten Dumas.

Posted: Thu 16. Oct, 2008 20:29
by Petr Tallowitz
Jeho Excelence náleží biskupovi, tím jsem si jist. Takže pokud se nepletu tak kardinálovi vskutku náleží titul Jeho Eminence a to od roku 1630

Posted: Thu 16. Oct, 2008 20:36
by Morgyš
Jiři z Holohlav wrote:To je blbý,tak je to jen ten Dumas.
Tohle jsem našla - http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=850

Posted: Thu 16. Oct, 2008 20:50
by Andre
... no, zkusil jsem to progooglit (takže jsem narazil asi na totéž, co vy). Vesměs se to shoduje v tom, že titulatura "Vaše Eminence" je celkem mladá. Anglická Wikipedie klade počátek jejího používání do 16. století, v české se pak píše toto:
Historie tohoto titulu spadá do období třicetileté války, kdy jeho zavedením zdůraznil papež Urban VIII. politické a společenské postavení kardinálů. Význam tohoto kroku spočíval především v zařazení tohoto titulu ihned za titul panovníka, což dlouhodobě posílilo společenské postavení kardinálů, čož spolu s dalšími opatřeními zvýšilo politický vliv církve.

Roku 1630 tento titul přidělil papež Urban VIII. velmistrům řádu Maltézských rytířů, čímž se snažil posílit svůj (resp. papežův) vliv na tento řád.
Takže bych tak Kunovi raději neříkal 8)

Pokud se chce Kuno jako kardinál zhmotnit ve 14. století, pak se jedná v podstatě o biskupa s rozšířenou pravomocí na volbu papeže a přísluší mu tudíž titul biskupský... a to ne ne "Excelence", ale stejně jako u světského knížete "Milosti".
Jinak mám za to, že vykání je až celkem novodobá záležitost, která má prapůvod v onikání, takže "Vaše..." bych neříkal už vůbec... :mrgreen: