Page 3 of 3

Posted: Wed 28. Nov, 2007 16:44
by Opat
Wothan wrote: Radar: ti nápravníci mi připomínají svobodné knížecí sedláky (rustici ducis) jaké známe už z Rs - někteří byli zproštěni placení daně z míru (tributum pacis) na oplátku za příležitostné vojenské služby. Proto mně docela zajímají.
Máš v podstatě pravdu. Též Radar. Jen se nemusí jednat toliko o královské poddané, ale jakéhokoliv svobodného držitele cizí půdy, obvykle ovšem minimálně movitého. Své nápravníky měl kupř. břevnovský či třebíčský klášter, abych uvedl konkrétní příklad, který znám. Domnívám se, že jde o ekvivalentní pojem (do jisté míry) k termínu ministeriál.