Brigáda na výstavbe archeoskanzenu

21. století - literatura, instituce, akce...

Moderators: melkel, Jura, Wothan, Kain, Rab, Begbie

Post Reply
Rodoslav
Nováček
Nováček
Posts: 5
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00

Brigáda na výstavbe archeoskanzenu

Post by Rodoslav »

V rámci víkendu, 28 a 29. januára 2012 sa uskutoční brigáda, orientovaná na ťažbu a prípravu stavebného dreva, ktoré sa použije na výstavbu archeoskanzenu v obci Prestavlky. Akcia je organizovaná združením RODOLESIE. Brigáda bude realizovaná v rámci obecných činností na obecných pozemkoch, vďaka ktorým bude nášmu združeniu poskytnutý istý počet jednotiek dreva na stavebné účely. Za tento láskavý čin obci srdečne ďakujeme!

Bude sa jednať o náročnú fyzickú prácu, v lesnom prostredí. Vyžaduje sa vysoká fyzická zdatnosť a výdrž. Očakávajú sa snehové/dažďové zrážky a vlhší terén.


Miesto stretnutia: Obec Prestavlky, okres Žiar nad Hronom. Stáli členovia Rodolesia lokalitu poznajú, i spôsob dopravy do obce je pre mnohých veľmi dobre známy. V prípade potreby bude zaslaná záujemcom mapka s popisom, ako sa do obce dostať rôznym spôsobom (vlak+bus, auto, stop..)


Program:

Piatok:

(popoludní)

Príchod hlavných organizátorov do obce Prestavlky a kontakt s vedením obce ohľadne detailov programu a výstavby. Ubytovanie organizátorov.


Sobota


Do 9:00 ráno – príchod pre všetkých účastníkov
09:00 – Odchod na ťažobné miesto a započatie ťažby

12:00 - 13:00 - prestávka na obed a odpočinok
13:00 – Pokračovanie v ťažbe

17:00 – Koniec prác a odchod z miesta ťažby
18:00 – Večera a odpočinok
20:00 – Snemové jednanie o programe výstavby a akciách na rok 2012 pre členov Rodolesia a hostina


Nedeľa:


Do 9:00 ráno – príchod pre všetkých účastníkov
09:00 – Odchod na ťažobné miesto a započatie ťažby

12:00 - 13:00 - prestávka na obed a odpočinok
13:00 – Pokračovanie v ťažbe alebo rozchod členov, podľa potreby

17:00 – úplný koniec ťažby a uzavretie akcie


Ubytovanie: Ubytovanie môže byť realizované v obecnej ubytovni (5 EUR/noc) alebo v dome jedného z domácich dobrodincov nášho projektu. Dom pojme pri variácií karimatiek a spacákov cca. 10 ľudí.

Materiálno – technické zabezpečenie:


ODEV: Na seba dobré zimné pracovné oblečenie, teplú, kvalitnú a pevnú obuv, rukavice. Ťažba prebehne miestami v strmšom teréne, je treba zvážiť individuálne bezpečnostné opatrenia. Je vhodné si priniesť i menšiu, dobrú sekerku na prípadné odkonárovanie alebo prerúbanie potrebných častí.


Financie:

Chystá sa hostina, ako novoročné zvítanie členov. Členovia a záujemcovia sa zbierajú sumou 10 EUR na poživeň oboch dní.Financie sa zasielajú vopred na stanovené číslo účtu (obdržíte po zaslaní prihlášky)

Ako už bolo spomenuté, prípadní záujemcovia o spanie na obecnej ubytovni platia 5 EUR/noc.Prihlášky posielajte čo najskôr kvôli organizácii hostiny

Na prihlášku uveďte nasledujúce:

1) Meno alebo prezývka, vek, rod
2) Kedy prídete (piatok / sobota) a presný čas?

Za Rodolesie
S.Rodoslav
Post Reply