Page 1 of 1

Druhá tvorivá dielňa a brigáda

Posted: Wed 16. Nov, 2011 16:56
by Rodoslav
V rámci víkendu, 26. a 27. novembra 2011 Zorganizuje RODOLESIE druhú slovanskú tvorivú dielňu, spojenú s prípravnými prácami na prvú fázu výstavby archeoskanzenu. Tentokrát opustíme územie Bratislavy a presunieme sa na stredné Slovensko, do obce Prestavlky. Cieľom a zmyslom tohto druhého stretnutia bude opätovne výroba obuvi, odevov a doplnkov, ktoré sa mohli používať na našom území v období 6.-10. storočia. Spomenuté odevy a obuv, ktoré si účastnící vyrobia, by mali zodpovedať základným kritériám pre používanie na akciách živej histórie (Living History)

Okrem týchto činností bude súčasťou tvorivých dielní aj ťažba dreva na výstavbu archeoskanzenu v spolupráci s obcou, od ktorej bude toto drevo poskytnuté ako hmotná podpora na výstavbu. Ďalšou z pravdepodobných činností bude ťažba rákosia pri obecnom rybníku na účel zabezpečenia krytiny budov.

Viac na http://www.rodolesie.sk alebo sa priamo hláste na rodolesie@gmail.com[/img]