Page 1 of 1

Slovanská tvorivá dielňa

Posted: Sun 09. Oct, 2011 14:07
by Rodoslav
Rodolesie Vás Pozýva Vás na víkendový workshop v dátume 22-23.10.2011, ktorého cieľom bude budovanie základného inventáru odevov a obuvi, použiteľnej najmä pre veľkomoravské obdobie. Udalosť je orientovaná najmä na úplných nováčikov a začiatočníkov, ktorí ešte nemajú vybudovaný, resp. majú iba slabý odevný inventár pre Slovanov. Akcia sa bude konať v Bratislave. Viac informácii v pozvánke a na http://www.rodolesie.sk