Page 1 of 1

VM sněm

Posted: Tue 01. Mar, 2011 23:40
by skria
Mikulčice - Valy
6. - 8.5.2011

Zveme vás na další jarní velkomoravské setkání, které se bude konat přímo na hradišti v Mikulčicích. Jako každý rok náplní našeho setkání bude možnost výletu po hradišti, soutěže a možnost navštívit stálé expozice archeologických nálezů. Vašim návrhům pro oživení akce se meze nekladou a rádi je uvítáme. Pochopitelně milovníci bitek se také dočkají svého, proto nezapomeňte s sebou vzít své zbraně a zbroje.

Akce je tradičně přístupná po dohodě nejen pro všechny velkomoravany, ale i pro další období raného středověku. Abychom vám zajistili něco na zub, nahlaste se nám pokud možno do 29.4.2011 na náš e-mail: Experimentalni@centrum.cz. Jakékoli dotazy rádi zodpovíme.

Těšíme se na vás!


Kněžna Doubravka - Skria
Kníže Soběbor - Müscha

Centrum experimentální archeologie a živé historie
http://cea.livinghistory.cz

Název skupiny:
Kontakt:
Celkový počet účastníků:
Bojujících:
Počet dobových stanů:
Počet nedobových stanů: