Knihy

21. století - literatura, instituce, akce...

Moderators: melkel, Jura, Wothan, Kain, Rab, Begbie

Post Reply
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Památky archeologické 1854–2004 na DVD !!!
Archeologický ústav AVČR
http://www.arup.cas.cz/cz/publikace/pamatky_dvd.html

Image

Jeden z nejdůležitějších středoevropských archeologických časopisů, Památky archeologické, oslavil v roce 2004 stopadesáté narozeniny. Vydavatel časopisu k tomuto výročí připravil kompletní elektronickou verzi všech ročníků časopisu z let 1854-2004. Více než 50 000 stránek A4 včetně obrázků je zpřístupněno ve formátu PDF a propojeno s revidovanou interaktivní bibliografií článků a recenzí. Databáze zahrnuje bezmála 5000 titulů článků a více než 4000 titulů recenzí. Články z posledních cca 50 let publikované v českém jazyce obsahují anglický, německý nebo francouzský souhrn.
Rozsah kompletu: 5 DVD
Cena: 15.000 Kč

User avatar
Boza
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 956
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha

Post by Boza »

Hele ale "Pro členy České archeologické společnosti a Společnosti přátel starožitností platí 20% sleva, pro studenty VŠ 50% sleva (pouze za 1 kus od každého titulu). "

Takže jestliže je zde nějaký student VŠ ktery by mi to vzal, jdu do toho :) ta sleva by za to stala.
A když už byl založen řečený hrad Kamenec, kníže Břetislav, než odtud odjel, pojav stranou Mutinu...

Begbie
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 859
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Dymokury
Contact:

Post by Begbie »

Sháním knihu - Pleiner, R. 1962: Staré evropské kovářství., Praha
buď koupím originál, nebo bych ji vyměnil za knihu - Pleiner, R. 1958: Základy slovanského železářství a hutnictví v českých zemích., Praha kterou mám v pdf na cd.

User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Královská jízda
Jiří S. Kupka
Nakl. Šulc a spol.
Image

Nový historický román vypráví o šťastném období křesťanských Čech v druhé polovině 12. století. Kníže Vladislav II. překonal spory mezi větví Soběslavců a Vladislavců o přemyslovský trůn, podpořil císaře v jeho bojích v Itálii a stal se králem. S královnou Juditou zakládal kláštery, jeho dvůr byl považován za kulturní centrum střední Evropy a české země opět začaly vzkvétat. V Praze byl postaven kamenný Juditin most, stavební ruch zaznamenala nejen Praha, ale také Olomouc a další královská města.

User avatar
Boza
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 956
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha

Post by Boza »

Robert Nový
Velká Morava na plátně dějin


Image

Podivná kniha, vybavená několika málo náčrtky, několika ilustračními fotografiemi a minimem poznámkového aparátu, o to více pak rozvíjející formou nenavazujících vět odvážné teorie o íránských vlivech, zejména pak o vlivu Hérodotových Marafioi z oblasti ležící u řeky Már-ga-va (dolů sestupující z pohoří Méru). Hojně zmiňuje různé nálezy (kostry vysoké až 205 cm z Želovců :roll: ), ovšem imho značně výběrovým způsobem a bez dalších detailů, zároveň používá různé podezřelé prameny (nějaký Pešina).

Velice se omlouvám, pokud se dotknu někoho kdo má VM období skutečně rád, ale výše uvedená kniha je strašný blábol a patrně se nedokážu přinutit k tomu ji dočíst až do konce. A to ne kvůli faktům, ostatně, a/ nedokážu zkontrolovat všechno, b/ sásánovské vlivy [pávi] mi nečiní potíže, ale autor podává své myšlenky stylem a slohem žáka šesté třídy (aneb Jak jsem jel na prázdniny) a zároveň do magického kotlíku zhusta vmíchává úvahy nad íránskými bohy a své esoterické zážitky.

Anotace na jednom www obchodě: svědomitě a podrobně zpracovaná historie Velké Moravy od roku 670 do roku 961 za čerpání z mnoha i obtížně dostupných pramenů :roll:

O tom, že autor není v oboru zřejmě příliš kovaný, svědčí bohužel i další tituly (http://www.osud.cz/hledajici/detail.php ... tion=autor)

Pokud uvidíte v Levných knihách, prolistujte...
... a vraťte na pult.
A když už byl založen řečený hrad Kamenec, kníže Břetislav, než odtud odjel, pojav stranou Mutinu...

User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Tak jsem konečně dostal CD ROM Velká Morava... :? a musím varovat ty, kteří očekávají nějaké hlubší, odbornější a obsáhlejší pojednání. Věcný obsah a grafika je na úrovni vhodné asi tak pro druhý stupeň základní školy. Na této úrovni to není úplně špatně udělané - interaktivně, s mluveným doprovodem a muzikou v pozadí, grafika ve stylu pc her - tedy pro základní poučení dnešní neznalé mládeže vcelku ucházející. Dovedu si s tím představit hodinu dějepisu za použití dataprojektoru. Bohůmžel, k ničemu jinému to není, a patrně budu žádat vydavatele, aby si opravil anotaci na svém webu a jasně uvedl, že je to určené především dětem.
Na první pohled zarazí použití „gotického“ typu písma, což v průběhu celé prezentace působí hodně rušivě. Dílko obsahuje některé tradované nedoložené domněnky, jako např. v kapitole o vojsku štíty s puklicemi. Výběr nálezů z oblasti Starého Města - jejich fotografií - je velmi, velmi ubohý, navíc jsou fotky poměrně malé a rozostřené. Kromě hodně schematicky vytvořených pc modelů architektury či zbraní doprovází některé části černobílé kresby, které jsou značně amatérské a neodpovídají realitě. Většinu prostoru o architektuře zaujímají fotky, panoramata a jedno video z archeoskanzenu v Modré, s mnoha nedostatky - asi nejhorší je interiér kamenného paláce (zasklené obrázky na stěnách, barevné ubrusy na stolech atd.) a třeba klasické cihly vyhřezlé z rozpadlých hliněných stěn pícek... Snad jediné co se mi líbilo, jsou názorné modely různých konstrukčních typů opevnění, no a možná i pokus o rekonstrukci vzhledu staroměstské sídelní aglomerace. Jenže toť vše... Takže můj nedávný odhad pana Vaškových, který je autorem tohoto dílka, byl veskrze správný (co, Zoone?) :?

User avatar
Boza
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 956
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha

Post by Boza »

Právě vyšlo v nakl. Argo: O boji králů a údělu spravedlivých, kronika Franků Řehoře z Tours

Image

Anotace:Kronika Franků tourského biskupa Řehoře představuje jedinečný pramen o historii francké říše 5. a 6. století. Díky svému rodovému zázemí (Řehoř pocházel z pokřesťanštěné, galorománské senátorské rodiny, která po generace zastávala vysoké světské i duchovní funkce) mohl nejslavnější francký spisovatel pronikat již od mládí do změti politických střetů, které ovládaly život ve francké Galii. Jako tourský biskup pak udržoval velmi intenzivní styky s místním duchovenstvem, vlivnými aristokraty i příslušníky městského patriciátu. Především pro tyto vrstvy se někdy v poslední čtvrtině 6. století rozhodl sepsat dějiny franckého království od jeho počátků až po jeho současnost.

Ke koupi např. přes Kosmas.cz
A když už byl založen řečený hrad Kamenec, kníže Břetislav, než odtud odjel, pojav stranou Mutinu...

User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Bratrovrah a tvůrce státu
Život a doba knížete Boleslava I.
Michal Lutovský
2. doplněné vydání 2006 (1. v roce 1998)
Nakl. SET OUT

Image

Celá staletí naši historici nebyli schopni opustit křesťanskými legendami ovlivněný názor na nejstarší dějiny naší země, zejména na osobu knížete Boleslava I. zvaného Ukrutný. Práce Michala Lutovského, fundovaného českého archeologa, bezesporu tato vžitá tabu prolamuje. Předností knihy je mimořádná čtivost při zachování historických a archeologických fakt. Je pozoruhodné, kolik informací se podařilo M. Lutovskému z této ranné etapy našich dějin sebrat. Za další přednost lze považovat přísně dodržovaná pravidla při popisu jednotlivých událostí. Pouze takové údaje, které jsou zcela ověřené vědou jsou prezentována jako daná, kdežto vývody autora (mnohdy smělé vývody) jsou vždy jako takové také uvedeny. Ačkoliv mnohý odpůrce Boleslava I. může knize vyčítat její emocionální náboj, zcela nezaujatý a nezávislý nemůže být žádný autor. Proto je naopak třeba velmi ocenit nepředstíraný postoj vyjádřený zejména v epilogu:

„Kníže Boleslave, králi Prahy, Čech a Krakova, pokusil jsem se vyprávět příběh Tvé vlády - jsem si ale vědom toho, že vše se mohlo stát úplně jinak , než si to my, kteří kráčíme po Tvé zemi o tisíciletí později, představujeme. Tvůj neblahý čin asi nikdy zapomenut nebude, paměť národa by však měla být spravedlivá. I proto jsem psal tuto knihu a pokusil se zbořit odvěké mýty o "ukrutném bratrovrahovi". Mluvíme jazykem slovanským a naše hranice tvoří hvozdy a pohoří, která byla i hranicí Tvého státu. Jsem přesvědčen, že to byla právě Tvoje vůle, která dala pevné základy nejen onomu mocnému království Tvých pravnuků, ale i státu, v němž žijeme dnes. Některým mým současníkům se to asi líbit nebude, avšak přesto věřím, že i Ty, Boleslave - a možná především Ty - jsi, spolu se svým bratrem, věčný dědic české země. Díky, kníže...“ (autor)

P.S. Sám dodávám, že kniha je skutečně vynikající!

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Image

Archeologické etudy
Zdeněk Smetánka (Předmluva Jan Klápště)

Částečně již v Dějinách a současnosti otištěné eseje ukazují na mnohem hlubší a širší možnosti archeologické výpovědi než na jaké jsme si běžně zvykli. Autor vychází důsledně z archeologického materiálu, při jeho interpretaci se ovšem inspiruje také dalšími obory, zejména kulturní antropologií, etnologií, přírodními vědami a dalšími. Názorně ukazuje, jak je archeologie schopna s těmito vědami komunikovat a v esejích jako je např. „Archeologie strachu“, „Archeologie ochranného zvuku“, „Archeologie ptačího vejce“ nebo „Archeologie života na hraně existence“ současně demonstruje, jak mohou být archeologické studie čtivé.

User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

O SLOVANECH
Archeologie převážně nevážně

Rostislav Skopal
Nakl. František Šalé - ALBERT Boskovice a Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2005

Image

Skvělá knížka Rostislava Skopala, původně výtvarníka, od roku 1966 dokumentátora archeologických výzkumů na mikulčickém hradišti. Při kresličské dokumentaci se nespokojil jen se zakreslováním terénních situací a nálezů, ale pod jeho tužkou, vedenou bohatou fantazií, začaly postavičky dávných Slovanů ožívat. Interpretuje jejich život s nadhledem a humorem a přitom s hlubokou znalostí reálií.
Více než šedesát kreseb doprovází úryvky z díla L. Niederleho Slovanské starožitnosti (1911 - 1925) a citace z dobových pramenů. Ke knize je přiložena i lupa k snadnějšímu odkrývání autorova poselství v kresbách. "V každém případě však lze lupu využít také k jakémukoliv zvětšení všeho, co se našim očím zdánlivě jeví jako nicotné."

Kontakt na nakladatelství: albert_knihy@quick.cz, tel. 602 953 418

Pár obrázků na ukázku:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology
Martin Gojda

Image
Anglicky vydávaný sborník shrnuje nejdůležitější výsledky řešení rozsáhlého projektu Sídelní prostor pravěkých Čech, jehož cílem bylo postihnout strukturu a proměny prehistorického osídlení od neolitu po raný středověk. Kniha je opatřena rovněž obsáhlým českým souhrnem.

Anglicky vydávaný sborník shrnuje nejdůležitější výsledky řešení rozsáhlého projektu Sídelní prostor pravěkých Čech, jehož cílem bylo postihnout strukturu a proměny prehistorického osídlení od neolitu po raný středověk. Pravěká krajina je v této práci představena jako palimpsest složený z tzv. komponent (archeologických stop areálů aktivit), které odrážejí způsob života pravěkých populací v oblasti bydlení, výroby, pohřbívání či kultu a jsou odhalovány na velké ploše pomocí nedestruktivních metod, tedy s vyloučením archeologických výkopů. Zvláštní pozornost je věnována těm areálům, které nemohly být objeveny bez aplikace nedestruktivních metod. Nově se publikace ve větší míře zabývá také přírodovědeckými metodami (geofyzikální měření, chemická analýza), jejichž přínos pro rekonstrukci kulturní krajiny je vedle např. letecké prospekce dnes již nejen nesporný, ale mnohdy rozhodující. Kniha je opatřena rovněž obsáhlým českým souhrnem.

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Historie sklářské výroby v českých zemích. I. Díl
Olga Drahotová


Image

První díl velkého syntetického díla o historii sklářství u nás podrobně sleduje vývoj tohoto oboru od pravěku do první poloviny 19. století z pohledu několika vědních oborů – archeologie, historie umění a řemesel, ale i z pohledu technologie. Publikace tak představuje nejen proslulé sklo barokní a klasicistní a především nebývalý rozmach sklářství v 19. století, ale i méně známé sklo středověké a dokonce i ojedinělé doklady o sklářské výrobě v pravěku.

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Zdeněk Petráň a Pavel Radoměrský
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky

druhé vydání

Image

Druhé vydání zásadního díla, které v přehledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých ražbách, včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou numismatickou terminologii, popisuje jednotlivé mincovny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (s přehledem jejich ražeb) a přináší základní biografické údaje o mincmistrech, ale i numismaticích a medailérech. Celý text je bohatě ilustrován a padesátistránkou přílohu tvoří obrazové tabule se základními typy českých a moravských středověkých mincí (denáry, brakteáty a groše podle Cachovy a Smolíkovy typologie).

Müscha
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1243
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Chlumec nad Cidlinou/Praha/Mikulčice
Contact:

Post by Müscha »

Velice zajímavý článek:

Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v 6. - 12. století na území Čech, Moravy a Slovenska, PA 88, 124 - 179

Wothan
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 5492
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Liberec
Contact:

Post by Wothan »

Jo, to mohu potvrdit.

Post Reply