Knihy

21. století - literatura, instituce, akce...

Moderators: melkel, Jura, Wothan, Kain, Rab, Begbie

User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Knížka sice již dva roky po vydání, ale teprve nyní jsem na ní narazil a s chutí přečetl (napsal známý historik neobvyklým způsobem - vyprávění příběhu v první osobě a s poznámkami ke skutečným historickým událostem z přelomu 11. a 12. stol.):

Zpověď Kukaty
aneb chmurný příběh z dob, kdy v Čechách vládli Přemyslovci

Josef Žemlička
Nakladatel Aleš Skřivan, 2003

Image

Více na http://www.kosmas.cz/knihy/108498/zpoved-kukaty/

Dříve mi říkali Kukata. Vleču se v houfu jiných vyděděnců po cestě do Uher. Ještě řeže bolest v ústech a cejch na zádech občas pálí. Brzy bude za námi břeclavský hrad a vstoupíme na cizí půdu. Podzimní slunce tam bude hřát silněji, okounějící mládež bude po nás metat kameny. Nikdy se nevrátím do naší země, nikdy se žádnými penězi nevykoupím z nejtěžšího otroctví. Nikdo mi nepodá pomocnou ruku. Nic se nestane tomu, kdo mě zabije. Obklopen bratrovrahy, zloději a krvesmilníky, s nimi žízním, hladuji, zakován v poutech nocuji. I naše stráže jsou z cesty unaveny. Šetří nadávkami a kopanci. Ne-ní horšího trestu než prodej do Uher, i smrt je milosrdnější než tohle pomalé umírání.

Jak říkám, zarostlý a špinavý jsem obklopen samou chamradí, ty opravdové zločince tu však nevidím. Ti žijí a umírají jinak. Hlavou bolestivě jiskří záblesky minulých událostí. Který okamžik mě však přistrčil na tuhle hořkou pouť? Mám dost času, abych si vše srovnával v hlavě. Není toho málo... Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem začal ohromeně tušit. Byl to hon na opravdovou vysokou. Nebylo totiž vhodnější příležitosti, jak se zbavit knížete, než během lovu. Nechráněn strážemi a svými druhy byl snadným terčem pro oštěp, tesák i šíp. Jen vědět, kde se bude pohybovat. Mohl to lehce zvědět právě Vlček, ráno přeci slyšel, kde bude kníže lovit. Mohl vybrat rybárnu jako dočasné útočiště těch podivných chlapů. Právě odtud se dal nejlépe sledovat celý zbečenský revír. Moje chmurné úvahy teď přehlušila obava o ty v rybárně. Pomalu jsem vstal, rozhlédl se a zkřehlý nehybností zvolna vykročil k stavení. Nechtělo se mi. Cítil jsem, co přijde. Na to jsem už příliš dlouho chodil po téhle zemi.

O Dobřeje jsem málem zakopl. Sníh ho nestačil zakrýt. Ležel přímo u stavení obličejem dolů. Bylo zbytečné pátrat, jak zemřel. Olenu jsem našel u plotu směrem k řece, jen v lehkém přehozu a napůl nahou. Kolem krku černá skvrna, vytřeštěné oči zíraly k nebi. Uměl jsem si představit, jaká byla její poslední noc. Na chvíli se mi ulevilo, Dobřík nikde. Vstoupil jsem dovnitř. Prostému stavení, kde se jedlo, žilo i spalo, vládlo rozmetané ohniště, nepořádek a pach. Znal jsem ho, byl to pach smrti. Ale chlapec nikde. Vyběhl jsem zpátky. Rozhlédl se. Pak jsem ten chumáček uviděl. Ležel nedaleko matky, přes něj pár bezlistých větví. Bázlivě jsem našlapoval, jako bych ho nechtěl probudit. Až tady jsem ucítil, jak se do mě valí bezmezný vztek. Tak hrozný a silný, až jsem přestával vidět. Musel jsem usednout na špalek, který se na dvorku válel od nepaměti ...

Tuža se postupně zbavoval prvotní skleslosti. Otevřeně se mi vysmíval. Své činy a úmysly líčil s takovou otrlostí, jako by mluvil o cestě na trh. Příčinou nebyla jeho mírná opilost. Chtěl mě ukolébat, abych polevil v ostražitosti. Zabíhal do podrobností a těšilo ho moje vzteklé syčení. Když v řeči ustával nebo váhal jak dál, pomáhal nůž.

Opět jsem přitlačil. Vyskočil pruh rudé krve. Ale tím vše skončilo. V rozrušení mi uniklo, že shon a ruch za dveřmi podezřele ustal. Na to čekal. Uprostřed věty se prudce sehnul a téměř vleže se vrhnul do strany. Řval o pomoc. Jako tenkrát v Řezně. Divoce sebou házel a plazil se ode mne. V tom se rozlétly dveře a váhavě se k nám blížilo pět šest strážných. Za nimi Fabián, Mutina, Neuša, Mikeš a další. Povzbuzovali ty vpředu. Ať bodají a sekají. Ne, tak to nesmělo skončit!

Skokem jsem Tužu dopadnul. Nechtěl se lehko vzdát. Podrážel mi nohy. Neúspěšně. Surové hmátnutí po řídkých vousech. Otočil jsem tu šerednou tvář k sobě a chvilenku se kochal hrůzou v jeho očích. Nebyly již posměvačné, ale vyděšené. Přivřel je a teď jen čekal. Dva švihy proti hrdlu ukončily život velkého bídáka. Nebyl čas promýšlet co dál. Okolo krev. Tužova. Povyk a halas, místnost plná lidí. Oháněl jsem se nožem a pomalu ustupoval. Brzy nebylo kam. Strhnul jsem ze stěny jeden z pověšených mečů a bránil se. Marně ...
User avatar
Boza
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 956
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha

Post by Boza »

Pár tipů pro přání pod stromeček, pokud něco z toho vyjde ještě do konce roku... :)

http://www.kosmas.cz/knihy/127033/svaty-prokop/
Image

http://www.kosmas.cz/knihy/107984/svaty-stanislav/

http://www.kosmas.cz/knihy/122096/morav ... -907-1201/

http://www.kosmas.cz/knihy/127030/steho ... od-evropy/
Image

http://www.kosmas.cz/knihy/126460/praveka-praha/
Image

Ta Pravěká Praha je tady kvůli tomu že by měla zahrnovat i 10. století, viz anotace.
A když už byl založen řečený hrad Kamenec, kníže Břetislav, než odtud odjel, pojav stranou Mutinu...
User avatar
Boza
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 956
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha

Post by Boza »

A ještě tip na 2 knihy z výprodeje u nakladatelství Vyšehrad. Obojí mám objednáno, tak zkusím posléze napsat pár řádek.

http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=64
Image

http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=111
Image
A když už byl založen řečený hrad Kamenec, kníže Břetislav, než odtud odjel, pojav stranou Mutinu...
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Skvělá novinka z Archeologického ústavu Praha:

Martin Kuna, Naďa Profantová a kol.
Počátky raného středověku v Čechách
Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roztokách
ARÚ Praha 2005
cena 595 Kč

http://www.volny.cz/arches-straz/kniha-roztoky.pdf
User avatar
Boza
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 956
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Praha

Post by Boza »

Tak dorazily ty knihy z nakl. Vyšehrad, viz příspěvek o pár řádek výše, a jsem tedy hrubě zklamán :-X .

Latinská literatura do roku 1400 se ukázala být sice užitečným, přesto jen sborníkem odstavců věnovaných jednotlivým písemným památkám (o čem to je, kdo to vydal, historie díla), slibované latinské úryvky jsem nenašel zatím žádné, natož pak simultánní překlad, obrázky žádné.

Po stopách Děpolticů je kniha dosti útlá, obrázků a ilustrací je tam docela dost - ale vše co se týká nálezů na Kouřimi už jsem viděl jinde. Váňova Přemyslovská Budeč a Šolleho Staroslovanské hradisko jsou z hlediska hmotné kultury daleko přínosnější.

Na druhou stranu, je to výprodej, takže mě to tolik nemrzí :mrgreen:
A když už byl založen řečený hrad Kamenec, kníže Břetislav, než odtud odjel, pojav stranou Mutinu...
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Přemyslovci
Josef Žemlička
Nakl. Lidové noviny

Image

Jak se rodili a umírali, jak se ženili a bavili, válčili, navzájem se mrzačili a pronásledovali, jak byli pohřbíváni, ale také jak nastupovali na trůn, jak vládli a jak se z knížat stali dědiční králové. O tom všem vypráví čtenářsky zajímavá a odborně fundovaná kniha Josefa Žemličky.
Více na http://www.nln.cz/nahled.php?book_id=004835

Pravěká Praha
Michal Lutovský, L. Smejtek a kol.
Nakl. Libri

Image

Kolektiv předních archeologů přináší ucelený přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století. Jednotlivé kapitoly popisují osídlení na území dnešní Velké Prahy v základních etapách dávných lidských dějin, zasazují nálezy do souvislostí pravěkého vývoje celých Čech. Zároveň přinášejí i kompletní soupis pražských archeologických nalezišť každého období s lokalizací v dnešní uliční síti a s popisem situací a uvedením nálezů. Úvodní studie se zabývají přírodními podmínkami (Václav Cílek) a dějinami pražské archeologie.
Pozn.: Fakt dobrý, monumentální, spousta obr., ale ta cena...
Více na http://www.kosmas.cz/knihy/126460/praveka-praha/
Borivoj
Občasný přispěvatel
Občasný přispěvatel
Posts: 128
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Contact:

Post by Borivoj »

Doporučuji Arabské zprávy o slovanech od Pauliniho
Jsou tam překlady a komentáře všech známých zpráv
Jiskra

Post by Jiskra »

Náhodou jsem si koupila knížku Bájesloví slovanské v Levných knihách a mohu jen vřele doporučit.
Image
přetisk vydání z Ottovy Světové knihovny z roku 1904(cca)
Lákavá je i cena (19Kč)
A pak že jsou knížky drahé :mrgreen:
User avatar
Ratatosk
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 171
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: okr. Praha západ, Ukrajina:-)
Contact:

Post by Ratatosk »

Ono je to Bájesloví slovanské, co mají v levných knihách, nějaká ta levnější brožovaná varianta (dříve vyšlo s tvrdými deskami), ale i tak se to opravdu vyplatí si to koupit.
Sice je to jiné období, ale v Levných knihách jsem narazila na sborník gotické svěstské lyriky: Labuť je divný pták... za super cenu 29kč. Mino jiné jsou tam básně o syblolice barev v gotice.
A ještě tam mají knihy o všech možných architektonických stylech, včetně románského, ale to jsem nekupovala, tak nevím, jestli je to bobré. Ale asi to nebude moc podrobné, spíš pro základní přehled.
User avatar
Ratatosk
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 171
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: okr. Praha západ, Ukrajina:-)
Contact:

Post by Ratatosk »

Zajímavá knika - Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7. - 11. století), tři studie ke "starým pověstem českým", Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Přátelé, právě vyšla v nakl. Academia skvělá kniha Magdaleny Beranové "Jídlo a pití v pravěku a ve středověku", kterou jsem již dříve avizoval a nezklamala - vřele doporučuji! Sice se paní Magdalena místy opakuje, ale zejména recepty jsou vynikající!

Image

Od vzniku pračlověka uplynulo několik milionů let, od vzniku zemědělství asi deset tisíc let. Velmi dlouhé období sběračství a lovu na jedné straně a období záměrné výroby potravin na straně druhé mají svá specifika a rozdílné druhy a množství pramenů. Specializace na archeologii a historii sama o sobě není dostačující, autorka pracovala také s materiálem paleobotanických, osteologickým, ale i etnografickým, přičemž i v tomto směru byla v pracovním styku s předními světovými odborníky. Tato kniha je už její čtvrtou o dějinách výživy a dovršuje cyklus poznání výživy a vaření od počátku lidstva do období národního obrození. Je věnována období nejdelšímu a na odbornost a rozsah speciálních znalostí nejnáročnějšímu.

Další knížkou, kterou bych doporučil jako vhodný dárek především pro dívky a ženy, je pěkný, čtivý historický románek Very Henriksenové "Stříbrné kladivo" vydaný nakl. Mladá fronta. V knihkupectvích Kanzelsberger je k mání za pouhých 29 Kč!

Image

Příběh se odehrává v první polovině 11. století, klíčovém období norských dějin, kdy se Olav Haraldsson stal prvním křesťanským králem na severu a ve znamení kříže sjednotil rozhádanou zemi Vikingů. Na tomto historickém pozadí sleduje autorka osudy mladé Sigrid, dcery vikinského náčelníka, provdané za zdánlivě strohého válečníka žijícího podle starých obyčejů v mnohoženství, jehož lásku a věrnost si jako zralá žena musí těžce vydobýt.
User avatar
Rab
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 949
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Libomyšl (Beroun)
Contact:

Post by Rab »

Nakladatelství Abonent Národního divadla vydalo knížku Marie Hruškové s názvem Kult stromů v zemích Koruny české.
Dovoluji si upozornit, že jde o velmi povrchní a sterilní záležitost, kompilát z jiných nepříliš hodnotných děl typu magické stromy Keltů apod. Za 219 Kč vyloženě podvod.

Image

Pokud bych přesto někoho neodradil, tak více najde na http://www.narodni-divadlo.cz/default.a ... 544619cf00
User avatar
Pampalíny
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 1814
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: svobodné území Beskyd
Contact:

Post by Pampalíny »

http://www.grada.cz/katalog/kniha/kosik ... 2&pro=3303

Název:
Košíkářství
Podtitul:
Autor:
Gabriela Marková
Formát: 15×21 cm, 180 stran
Datum vydání: 20.06.2005
Katalogové číslo: 6317
ISBN: 80-247-0876-0
Edice: Umění, kultura a řemesla


Košíkářství patří mezi jedno z nejstarších řemesel. Spektrum používaných materiálů se ale v posledních letech velice rozšířilo a pletení košíků je dnes spíše činností provozovanou pro zábavu. Ten, kdo by se rád pustil do výroby svého vlastního koše, najde v této knize všechny důležité informace – přehled potřebných pomůcek, popis používaných materiálů a jejich charakteristiku a hlavně podrobné návody na výrobu koše. Všechny postupy jsou pro lepší názornost zachyceny na ilustracích a doprovodných fotografiích.

Při objednávání Barvení (viz. odkaz Severačky zde o něco dříve ) jsem narazil na tuto knihu. Sice se tam podle seznamu věnuje evr. historii cca 10 stran, ale doufám, že některé technologické postupy zůstávají stejné dodnes
Průser
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 218
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Královské město Velvary

Post by Průser »

Nemáte někdo nějaký zkušenosti s nakupováním na http://www.amazone.com a na http://www.yorkarchaeology.co.uk? Chtěl sem si nakoupit knížky pod stromeček a vůbec mi to nejde. V zahraničí jsem ještě nenakupoval :shock:
Begbie
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 859
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Dymokury
Contact:

Post by Begbie »

Dostal jsem tuhle knihu, pokud to někoho zajímá tak tady jsou další informace http://www.waltharius.ic.cz/ Jsem šťastným vlastníkem výtisku 118 :)

Ve zkratce - o co jde:
Waltharius (telegraficky podané informace pro ty, kteří nemají čas číst předmluvu)

Waltharius je latinsky psaný epos neznámého autora z 9. či 10. stol. Svérázným způsobem podává pověst o akvitánském princi Waltherovi. Příběh se odehrává v 5. stol. Epos má 1456 hexametrů a je členěn do tří částí. První část vypráví o Attilově tažení do Francie, o zajetí urozených dítek Walthera, Hiltguny a Hagena, o jejich kariéře na Attilově dvoře a o jejich útěku. Ve druhé části se dozvědí Frankové o tom, že Walther s Hiltgundou putují přes jejich území, majíce u sebe poklad uzmutý Attilovi. Pustí se do pronásledování. Následuje rozsáhlá pasáž; líčící boje Walthera s jednotlivými útočníky. Ve třetí části se podaří Guntherovi, vůdci franků, přemluvit Hagena ke zradě na Waltherovi. Hagen útočí společně s Guntherem na Walthera. Po lítém boji končí celý příběh smířlivě, Walther s Hiltgundou šťastně dorazí na otcovský dvůr, kde se slavně vstoupí v manželský svazek.

Waltharius je znalci považován za perlu středověké literatury. Nese charakteristické rysy klasického eposu (výrazným vzorem byla autorovi především Vergiliova Aeneis). Walthariova jedinečnost je dána vytříbeným spojením prvků klasických, křesťanských a starogermánských. V eposu navíc nalézáme cosi, co lze považovat, sit venia verbo, za předzvěst francouzského smyslu pro absurdní humor.

Český překlad je výsledkem spolupráce latináře a studentů Arcibiskupského gymnasia v Praze. Díky velkorysým studentům a absolventům téže instituce (a tepánu Vlasákovi, "j. h.") obsahuje kniha řadu originálních černobílých ilustrací. Kniha vychází nekomerčně, bez jakékoliv instituční podpory (což je odpovědí na otázku, proč tato prezentace není umístěna na oficiální internetové stránce AG), ze soukromé iniciativy a vlastním nákladem. Tím je dána jednak poměrně příznivá cena, jednak to, že je dostupný pouze nevelký počet výtisků.
Post Reply