Page 1 of 1

Forum 13. století

Posted: Fri 10. Jan, 2014 11:08
by maser
Vážení příznivci historie a historické archeologie či ožívající historie.

Léta se volá po zázemí, jenž by dalo prostor pro setkávání lidí se zájmem o jednu z nejzásadnějších dob naší minulosti - 13. století. Třinácté století patřilo k nejdynamičtějším epochám našich dějin, kdy docházelo ke kolonizaci budoucího království z německy a polsky mluvících zemí, osidlování dosud nevyužitých poloh, k doznívání románského slohu a prosazování se slohu gotického. Je to doba, kdy stará hradiště a hradskou soustavu střídají kamenné hrady a pozemková šlechta začíná rozšiřovat svá dominia. Vznikají města, vsi a kláštery, jejichž síť se udržela povětšinou dodnes. Obecně se tato doba označuje jako přechod z raného do vrcholného středověku.

Vytvořili jsme proto, za laskavé pomoci Supíka, forum pro období posledních Přemyslovců. Jeho cílem je na jednom místě shromáždit maximální množství pramenů, literatury a dalších informací, sloužících nejen k vlastnímu obohacení z poznávání, ale i jako fundament pro rekonstrukci vybavení, postav, dějů a mentality lidí v dané době. Nejedná se o projekt ani sdružení (jako např. Karlovci, Curia Vítkov aj.), ale pokud k tomu povede vývoj a poptávka, zřízení se nebráníme. Forum je ve fázi výstavby, ale říkali jsme si, že nejlépe se nám struktura doladí s přispěním budoucích uživatelů.

Je jedno, zda přijdete pouze číst informace, přispějete v diskuzi nebo využijete rady ostatních při tvorbě výbavy na historický šerm, ožívající historii nebo historický reenactment. Všichni jste, za dodržování pravidel slušného chování, vítáni.

http://trinactestoleti.brodec.org/index.php

Za tvůrčí tým
Pavel "maser" Macků