Forum 13. století

Moderators: melkel, Viktorie, Knecht, Raiden, Wothan, Alexandr, Kain, Maršálek, Joe

Post Reply
User avatar
maser
Stálý přispěvatel
Stálý přispěvatel
Posts: 276
Joined: Thu 01. Jan, 1970 1:00
Location: Jindř. Hradec
Contact:

Forum 13. století

Post by maser »

Vážení příznivci historie a historické archeologie či ožívající historie.

Léta se volá po zázemí, jenž by dalo prostor pro setkávání lidí se zájmem o jednu z nejzásadnějších dob naší minulosti - 13. století. Třinácté století patřilo k nejdynamičtějším epochám našich dějin, kdy docházelo ke kolonizaci budoucího království z německy a polsky mluvících zemí, osidlování dosud nevyužitých poloh, k doznívání románského slohu a prosazování se slohu gotického. Je to doba, kdy stará hradiště a hradskou soustavu střídají kamenné hrady a pozemková šlechta začíná rozšiřovat svá dominia. Vznikají města, vsi a kláštery, jejichž síť se udržela povětšinou dodnes. Obecně se tato doba označuje jako přechod z raného do vrcholného středověku.

Vytvořili jsme proto, za laskavé pomoci Supíka, forum pro období posledních Přemyslovců. Jeho cílem je na jednom místě shromáždit maximální množství pramenů, literatury a dalších informací, sloužících nejen k vlastnímu obohacení z poznávání, ale i jako fundament pro rekonstrukci vybavení, postav, dějů a mentality lidí v dané době. Nejedná se o projekt ani sdružení (jako např. Karlovci, Curia Vítkov aj.), ale pokud k tomu povede vývoj a poptávka, zřízení se nebráníme. Forum je ve fázi výstavby, ale říkali jsme si, že nejlépe se nám struktura doladí s přispěním budoucích uživatelů.

Je jedno, zda přijdete pouze číst informace, přispějete v diskuzi nebo využijete rady ostatních při tvorbě výbavy na historický šerm, ožívající historii nebo historický reenactment. Všichni jste, za dodržování pravidel slušného chování, vítáni.

http://trinactestoleti.brodec.org/index.php

Za tvůrčí tým
Pavel "maser" Macků
I smrt před mužem často prchla! Heslo 310. československé stíhací perutě RAF, 1940
http://silva-nortica.blog.cz/
Post Reply