Page 1 of 1

Skupina Armagedon přijme nové členy

Posted: Tue 05. Oct, 2010 9:37
by Hydra
Protože se vzrůstajícím populačním přírůstkem v naší skupině ubývá aktivních členů, rádi bychom mezi sebou uvítali nové zájemce o "historická" řemesla (a jejich příležitostné předvádění na různých městských a hradních slavnostech) a/nebo nadšence pro historický šerm a divadlo. Hlásit se můžete na e-mailu: jan.sulak@armagedon.cz , více informací o našich aktivitách a také nějaké fotografie najdete na www.armagedon.cz
Budeme se těšit:)


A něco všeobecně o nás:

Armagedon - Společnost pro historický šerm a dobový život
Jsme skupina lidí, která se již řadu let zabývá dvěma historickými epochami našich dějin. Desátým stoletím, to jest dobou vzniku českého státu a upevňováním moci Přemyslovců, a počátkem 15.století, což je doba, kdy u nás propukají husitské bouře a později i husitské války.
Zajímáme se o středověkou vojenskou historii. S replikami nalezených chladných i palných zbraní a dobových zbrojí se pokoušíme o věrné ztvárnění bojových akcí.
To není ale jediná náplň naší činnosti. Stejnou měrou se věnujeme i civilnímu životu v daných obdobích. Rekonstruujeme dobová řemesla, vaříme podle dochovaných receptů a naše kostýmy šijeme podle ikonografických (a dalších) pramenů. Snažíme se vycházet z kvalitních historických zdrojů.

Re: Skupina Armagedon přijme nové členy

Posted: Tue 05. Oct, 2010 9:49
by wolf
Můžete zveřejnit některý z těch dochovaných receptů na desáté stoleti?

Re: Skupina Armagedon přijme nové členy

Posted: Tue 05. Oct, 2010 11:28
by Hydra
:) Samozřejmě že nedisponujeme žádnou utajenou slovanskou kuchařkou, ale lecos o stravování v té době prozradí analýzy nálezů zbytků kostí (kromě druhu živočicha jsou zajímavé i některé mechanické zásahy na kostech, jež je možno spojovat s konkrétními "kuchyňskými" úpravami, i když některá postdepoziční poškození mohou být matoucí), rostlin (hlavně semena a pyl) a při troše (hodně) štěstí se najde i zbytek hotové potravy. V poslední době se v archeoologii už stává dobrým zvykem plavit vzorky vytěženého materiálu a odebírat vzorky z profilu pro archeobotanické analýzy.
Inspiraci pro kuchařské zvyklosti můžeme najít třeba v Anthiomově dopise, známém i pod názvem De observatione ciborum (O dodržování jídla), který ale pochází ze 6. století a z poněkud jiné oblasti (viz. známý Müschwerk).